susanne-van-breukelen.jpg
Senior associate - Advocaat

Susanne van Breukelen

Susanne van Breukelen, advocaat, is lid van onze praktijkgroep Litigation & Risk Management in ons kantoor in Amsterdam. Susanne richt zich op het ondernemingsstrafrecht. Zij is hoofd van ons Corporate Investigations, Compliance and Defence team.

Over Susanne van Breukelen

Susanne vertegenwoordigt ondernemingen in complexe strafrechtelijke onderzoeken en procedures. Zij adviseert en procedeert over onder meer corruptie, witwassen, overtredingen van milieu- of arbeidsomstandighedenwetgeving en andere (economische) strafrechtelijke feiten. Susanne adviseert daarnaast ondernemingen die het slachtoffer zijn geworden van strafbare feiten, onder meer door het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie. Verder heeft Susanne ruime ervaring met het verrichten van (intern) onderzoek en adviseert zij Nederlandse en internationale ondernemingen over diverse compliance issues, op onder meer het gebied van de implementatie van anti-corruptie regelgeving. Susanne is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland. Susanne doceert regelmatig over onderwerpen gerelateerd aan haar praktijk. Recente zaken waar Susanne aan heeft gewerkt zijn onder meer:

 • Bijstaan van een internationale financiële instelling in een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende overtredingen van anti-witwasregelgeving
 • Adviseren van senior management van een internationale levensmiddelenhandelaar in een witwasprocedure
 • Verrichten van intern onderzoek naar mogelijke fiscale onregelmatigheden door een buitenlandse dochtermaatschappij van een groot internationaal ICT-dienstverlener

What others say about Susanne 

Legal 500: "Susanne van Breukelen is a technically strong but at the same time a very emphatic person who got the job done with very good results and pleasant cooperation." (2021)

Legal 500: “At Loyens & Loeff, the team, according to one client, 'does an outstanding job in assisting us with difficult legal cases'.  Senior associate Susanne van Breukelen is a key name for corporate criminal defence work. Compliance issues are another area of strength.” (2019)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Vereniging voor Financieel recht

Opleiding

 • Specialisatieopleiding Strafrecht, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 2014
 • Nederlands Recht (strafrecht en civielrecht), Universiteit Utrecht, 2007.
 • Psychologie, Universiteit Utrecht, 2006.

Publicaties

 • S.R. van Breukelen en C.W.M. Lieverse, De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector, Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, nr. 3.                                 
 • Gerechtshof Amsterdam 26 februari 2019, JOR 2019/132 m.nt. S.R. van Breukelen (SNS Reaal)
 • S.R. Breukelen en D. Emmelkamp, Het advocatuurlijke verschoningsrecht in de ondernemingsrechtpraktijk, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, nr. 7 december 2018
 • S.R. van Breukelen en M.L. Louisse, Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn, Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, nr. 5/6 december 2016
 • Rechtbank Den Haag 14 januari 2015, JOR 2015/141, m.nt. S.R. van Breukelen (Vestia)

Talen

 • Engels
 • Nederlands

T: +31 20 578 51 49
M: +31 653 42 49 39
E: susann[email protected]