Romy Akkermans
Associate - Advocaat

Romy Akkermans

Romy Akkermans, advocaat, is lid van de praktijkgroep Corporate Law van Loyens & Loeff.

Over Romy Akkermans

Romy richt zich op fusies en overnames, advisering over aandeelhoudersovereenkomsten en algemeen ondernemingsrechtelijk advies.