Redmar Damsma
Senior associate - Advocaat

Redmar Damsma

Redmar Damsma, advocaat, is lid van de praktijkgroep Mededinging & Overheid en het Energy Team. Hij is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, contracten-recht, Europees recht en zorgregulatoir recht.

Over Redmar Damsma

Redmar heeft bijzondere kennis van en ervaring met het begeleiden van aanbestedingsprocedures en het adviseren van overheden op dit gebied. Redmar heeft zich de afgelopen jaren onder meer bezig gehouden met advisering over aanbestedingsrecht in diverse sectoren (zowel aan zijde van overheid als aan zijde van private partijen). Dit betrof onder meer begeleiding van (complexe) aanbestedingsprocedures en inkooptrajecten voor diverse publieke opdrachtgevers en het voeren van kort gedingen over (uitkomst van) aanbestedingsprocedures. Daarnaast adviseert hij met regelmaat zorginstellingen, zorgverzekeraars en andere in de gezondheidszorg betrokken partijen over uiteenlopende juridische kwesties op het gebied van (onder meer) contractenrecht en de complexe wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg.

Redmar is onderdeel van het Loyens & Loeff Energy Team. Hij adviseert geregeld netwerkbedrijven, energieleveringsbedrijven en andere partijen in de energiesector op het gebied van contractering en aanbesteding, bijvoorbeeld t.a.v. het van de grond krijgen van warmtenetten en zonneparken.

Redmar verzorgt regelmatig lezingen en publiceert op het gebied van het aanbestedingsrecht en contractenrecht in vaktijdschriften.

Redmar is mede-auteur van het boek ‘Bouwen in Nederland’. Dit boek geeft een handzaam overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk. Het boek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse Loyens & Loeff advocaten, fiscalisten en notarissen binnen verschillende disciplines, die hun expertise en ervaringen hebben gebundeld. Redmar is tevens lid van het projectontwikkelingsteam.