Puck Hendriksen
Associate - Advocaat

Puck Hendriksen

Puck Hendriksen, advocaat, is lid van de praktijkgroep Litigation & Risk Management.

Opleiding

  • Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Talen

  • Engels
  • Nederlands

T: +31 20 578 57 71
M: +31 6 13 64 92 35
E: puck.hendriksen@loyensloeff.com