Michiel Beudeker
Partner - Belastingadviseur

Michiel Beudeker

Michiel Beudeker, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Investment Management op ons kantoor in Amsterdam. Hij richt zich op grensoverschrijdende investeringen met betrekking tot met name de Benelux-landen, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Over Michiel Beudeker

Michiel Beudeker, belastingadviseur, maakt onderdeel uit van de Investment Management praktijk groep, en richt zich met name op grensoverschrijdende investeringen met betrekking tot met name de Benelux-landen, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Michiel heeft van 2008 tot 2011 op het Londense kantoor van Loyens & Loeff gewerkt en is een van de kernleden van het Italy Region Team. Hij doceert en publiceert regelmatig over verschillende fiscale onderwerpen, met name over partnerships.