Mathieu Halsema
Senior - Advocaat

Mathieu Halsema

Mathieu J.H. Halsema, advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht en werkzaam in kantoor Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over de werkingssfeer van bedrijfstakregelingen zoals collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve pensioenregelingen.

Over Mathieu Halsema

Mathieu is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over de werkingssfeer van bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen (‘bcp-regelingen’).

Om de toegankelijkheid van deze bcp-regelingen te bevorderen en behulpzaam te zijn bij het oplossen van werkingssfeervraagstukken, heeft Mathieu alle werkingssfeerbepalingen van deze bcp-regelingen systematisch gerangschikt in een wettenbundel en daaruit een model gedistilleerd voor de berekening van de toepasselijke werkingssfeer van bcp-regelingen op een in Nederland actieve onderneming. Met de toepassing van dit model kunnen onder meer de financiële risico’s gemoeid met de uitleg van werkingssfeerbepalingen aanzienlijk worden beperkt.

Met meer dan 25 jaar ervaring, beschikt Mathieu als advocaat over uitgebreide expertise met het voeren van gerechtelijke procedures over (internationaal) handelsrecht en arbeidsrecht. Mathieu spreekt regelmatig op bijeenkomsten en verzorgt tevens seminars.

Lidmaatschap

  • Mathieu is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Opleiding

  • Postdoctorale opleiding Civiele Cassatieadvocatuur, Universiteit Leiden, 2014
  • Postdoctorale opleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie, 2002 (cum laude)
  • Postdoctorale opleiding Internationale Handel, Erasmus Academie, 2000
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, 1991

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits

T: +31 10 224 67 31
E: mathieu.halsema@loyensloeff.com