Jim Margry
Senior Associate - Advocaat

Jim Margry

Jim Margry, advocaat (senior medewerker), is lid van de praktijkgroep Loonheffingen en Arbeidsrecht. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, met een specifieke focus op de arbeidsrechtelijke aspecten van M&A-deals, herstructureringen en collectieve ontslagen, medezeggenschapsrecht, grensoverschrijdende arbeid en medezeggenschapsstructuren.

Over Jim Margry 

Jim heeft significante ervaring in het begeleiden van (multinationale) cliënten bij (grensoverschrijdende) fusies, overnames, en herstructureringen na overnames. In dat verband is hij ook regelmatig betrokken bij medezeggenschapsprocedures. Hij adviseert cliënten vaak over het opzetten van managementparticipatiestructuren, LTIPs en andere vormen van medezeggenschapsstructuren. Zijn civiele en fiscale achtergrond komt daarbij zeer van pas. Gezien zijn expertise maakt hij ook deel uit van het Management Participation Team. Jim adviseert ook regelmatig over ontslag van bestuurders en ander topmanagement.

Jim is een van de weinige in sportrecht gespecialiseerde advocaten in Nederland. Hij adviseert regelmatig sportmakelaars, professionele voetballers en andere beroepssporters over arbeidsrechtelijke, transfer gerelateerde en reglementaire vraagstukken.

Referenties

Legal 500 EMEA 2019: "Other team members include senior associates Jim Margry - 'a real thoroughbred and an aggressive yet fair negotiator, with a lot M&A experience'.