Jean Meeùs
Senior medewerker - Advocaat

Jean Meeùs

Jean Meeùs, advocaat, is lid van de praktijkgroep International Tax Services alsmede van de French Desk. Hij werkt als fiscaal adviseur bij Loyens & Loeff Brussel en Parijs.

Over Jean Meeùs

Jean is gespecialiseerd in nationaal en internationaal belastingrecht. Hij adviseert zowel bedrijven als particulieren. Hij beheert dossiers met betrekking tot belastingcontroles en fiscale geschillen, met inbegrip van onderhandelingen met Belgische belastingautoriteiten. Hij adviseert bedrijven die vragen hebben over vennootschapsbelastingrecht naar aanleiding van fusies en overnames evenals herstructureringen. Jean brengt adviezen uit over belastingrecht met betrekking tot immigratie of emigratie. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende belastingheffing en in het bijzonder in fiscale belastingvraagstukken tussen België en Frankrijk.