Gina Hensen
Associate - Advocaat

Gina Hensen

Gina Hensen, advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht.

Over Gina Hensen

Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, met de nadruk op individueel (waaronder statutair directeur) en collectief ontslagrecht, medezeggenschapsrecht bij reorganisaties/herstructureringen, overnames, fusies, grensoverschrijdende arbeid en werknemersparticipatiestructuren. Zij heeft ook een achtergrond in het zorg- en mededingingsrecht.