Dries Fransen van de Putte
Senior Associate - Advocaat

Dries Fransen van de Putte

Dries Fransen van de Putte, advocaat, is lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht in ons kantoor in Amsterdam. Ook is hij lid van het life sciences team en het zorgteam van Loyens & Loeff.

Over Dries Fransen van de Putte

Dries is gespecialiseerd in het ondernemings-, gezondheids- en contractenrecht. Hij adviseert diverse partijen op het gebied van fusies, overnames, private equity en venture capital investeringen, corporate governance en algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken, met een bijzondere focus op de life sciences- en zorgsectoren.

Lidmaatschappen

  • Amsterdamse Orde van Advocaten, 2015
  • Vereniging voor Gezondheidsrecht

Opleidingen

  • Law Firm School, 2018
  • Master Privaatrecht, Universiteit Utrecht, 2014
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 2012

Publicatie

  • Fransen van de Putte, A.S. (2020). Medezeggenschap bij transacties in de zorgsector: aandachtspunten onder de Wmcz 2018, Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP), 2020/1, p. 15-18.

Talen

  • Nederlands
  • Engels

T: +31 20 578 56 34
M: +31 6 22 10 94 21
E: dries.putte@loyensloeff.com