You are here:
10 januari 2020 / artikel

Zonnepanelen op (bedrijfs-) dak van een ander: nieuwe modelaktes

Exploitanten van zonnepanelen plaatsen zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen waarvan zij niet de eigenaar zijn. Doorgaans wil de exploitant dan zekerstellen dat hij gerechtigd blijft tot de zonnepanelen op het dak. Ook wil hij ten behoeve van financiering een geschikt zekerheidsrecht kunnen vestigen. Welke civieljuridische regelingen moeten hiervoor worden getroffen? Bijzondere aandacht verdient de situatie dat het gebouw op erfpachtgrond is gerealiseerd.

In dit artikel gaan Dr. D.W. Aertsen en MR. B.J. van de Bunt MRE in op (dak-)projecten met betrekking tot gebouwen op erfpachtgrond. Achtereenvolgens bespreken zij de Modelakte Opstalrecht, de noodzaak om voor erfpacht een nieuwe modelakte te maken en enkele specifieke aandachtspunten bij erfpacht.

Het artikel is hier te lezen.

Aertsen, D.W. & Van de Bunt, B.J. (nr 6, november 2019 / SDU). Zonnepanelen op (bedrijfs-)dak van een ander: nieuwe modelaktes. Vastgoed Fiscaal & Civiel, 4-7.Huur als alternatief vooropstal en een casus voor zonnepanelen

In dit artikel besteden mr. B.J. van de Bunt MRE en mr. P.L. Visser in aandacht aan financierbaarheid en concretiseren een casus voor zonnepanelen. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital LP

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital LP bij de verwerving van kantoorgebouw Spaarneplein in Den Haag van Whitewood en DW Partners. lees meer

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital

Loyens & Loeff adviseerde Monarch Alternative Capital bij de verwerving van twee kantoorgebouwen en een winkelcentrum van Propertunity. lees meer