You are here:
02 oktober 2019 / artikel

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan zet om concurrentie TNF-alfaremmers te bevorderen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een sectoronderzoek uitgevoerd naar concurrentie met betrekking tot TNF-alfaremmers. De ACM concludeert in dit onderzoek dat de inkoopprijzen van TNF-alfaremmers zijn gedaald. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid zijn volgens de ACM aan zet om ervoor te zorgen dat de betaalbaarheid van TNF-alfaremmers gewaarborgd blijft.

TNF-alfaremmers zijn biologische geneesmiddelen die voornamelijk door reumapatiënten worden gebruikt. Er zijn vijf werkzame stoffen en tussen 2015 en 2018 is het patent van drie werkzame stoffen verlopen waardoor biosimilars, generieke varianten van deze geneesmiddelen, de markt konden betreden. Voordat de patenten verliepen, ging het grootste deel van het geneesmiddelenbudget van ziekenhuizen naar TNF-alfaremmers.

De ACM constateert in haar sectoronderzoek dat de prijzen van TNF-alfaremmers zijn gedaald door het aflopen van patenten en toetreding van biosimilars. De ACM signaleert wel een betaalbaarheidsrisico op de lange termijn omdat biosimilars niet altijd voldoende marktaandeel weten te veroveren. Het marktaandeel van biosimilars blijft in sommige gevallen achter en de ACM geeft hiervoor twee verklaringen:

  • ten eerste dienen ziekenhuizen kosten te maken als zij overstappen naar een ander geneesmiddel. Patiënten moeten worden voorgelicht en moeten bijvoorbeeld wennen aan een nieuwe prikpen. Ziekenhuizen blijven daardoor vaak ook zitten met een restpopulatie van patiënten die niet overstapt naar een biosimilar; en
  • ten tweede hanteren farmaceuten voorwaardelijke kortingen die ziekenhuizen stimuleren om het originele geneesmiddel te blijven gebruiken. Een ziekenhuis dat overstapt naar een biosimilar betaalt daardoor een veel hogere prijs voor het originele geneesmiddel voor de restpopulatie van patiënten die de het originele geneesmiddel blijven gebruiken, wat overstappen onaantrekkelijk maakt.

Met betrekking tot dit laatste punt, geeft de ACM aan dat zij onderzoek zal gaan doen naar deze voorwaardelijke kortingen omdat dit tot uitsluiting van concurrenten kan leiden.
De ACM doet ook een oproep aan ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid om de concurrentie op de markt te bevorderen. Zo kunnen zorgverzekeraars bijvoorbeeld (tijdelijk) hogere vergoedingen voor biosimilars hanteren zodat ziekenhuizen de extra kosten die gepaard gaan met een overstap kunnen financieren.

Prijzen van geneesmiddelen zijn een hot issue voor mededingingsautoriteiten zoals de ACM. De ACM heeft de prijzen van geneesmiddelen als speerpunt in haar beleidsagenda voor 2018-2019 opgenomen. Ook op Europees niveau en in diverse lidstaten zijn hoge medicijnprijzen van geneesmiddelen onderzocht of lopen dergelijke onderzoeken nog.

Het sectoronderzoek is beschikbaar op de website van de ACM.


Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer