You are here:
02 oktober 2019 / artikel

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan zet om concurrentie TNF-alfaremmers te bevorderen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een sectoronderzoek uitgevoerd naar concurrentie met betrekking tot TNF-alfaremmers. De ACM concludeert in dit onderzoek dat de inkoopprijzen van TNF-alfaremmers zijn gedaald. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid zijn volgens de ACM aan zet om ervoor te zorgen dat de betaalbaarheid van TNF-alfaremmers gewaarborgd blijft.

TNF-alfaremmers zijn biologische geneesmiddelen die voornamelijk door reumapatiënten worden gebruikt. Er zijn vijf werkzame stoffen en tussen 2015 en 2018 is het patent van drie werkzame stoffen verlopen waardoor biosimilars, generieke varianten van deze geneesmiddelen, de markt konden betreden. Voordat de patenten verliepen, ging het grootste deel van het geneesmiddelenbudget van ziekenhuizen naar TNF-alfaremmers.

De ACM constateert in haar sectoronderzoek dat de prijzen van TNF-alfaremmers zijn gedaald door het aflopen van patenten en toetreding van biosimilars. De ACM signaleert wel een betaalbaarheidsrisico op de lange termijn omdat biosimilars niet altijd voldoende marktaandeel weten te veroveren. Het marktaandeel van biosimilars blijft in sommige gevallen achter en de ACM geeft hiervoor twee verklaringen:

  • ten eerste dienen ziekenhuizen kosten te maken als zij overstappen naar een ander geneesmiddel. Patiënten moeten worden voorgelicht en moeten bijvoorbeeld wennen aan een nieuwe prikpen. Ziekenhuizen blijven daardoor vaak ook zitten met een restpopulatie van patiënten die niet overstapt naar een biosimilar; en
  • ten tweede hanteren farmaceuten voorwaardelijke kortingen die ziekenhuizen stimuleren om het originele geneesmiddel te blijven gebruiken. Een ziekenhuis dat overstapt naar een biosimilar betaalt daardoor een veel hogere prijs voor het originele geneesmiddel voor de restpopulatie van patiënten die de het originele geneesmiddel blijven gebruiken, wat overstappen onaantrekkelijk maakt.

Met betrekking tot dit laatste punt, geeft de ACM aan dat zij onderzoek zal gaan doen naar deze voorwaardelijke kortingen omdat dit tot uitsluiting van concurrenten kan leiden.
De ACM doet ook een oproep aan ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid om de concurrentie op de markt te bevorderen. Zo kunnen zorgverzekeraars bijvoorbeeld (tijdelijk) hogere vergoedingen voor biosimilars hanteren zodat ziekenhuizen de extra kosten die gepaard gaan met een overstap kunnen financieren.

Prijzen van geneesmiddelen zijn een hot issue voor mededingingsautoriteiten zoals de ACM. De ACM heeft de prijzen van geneesmiddelen als speerpunt in haar beleidsagenda voor 2018-2019 opgenomen. Ook op Europees niveau en in diverse lidstaten zijn hoge medicijnprijzen van geneesmiddelen onderzocht of lopen dergelijke onderzoeken nog.

Het sectoronderzoek is beschikbaar op de website van de ACM.


Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

In de nacht van 13 op 14 december is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te sluiten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen. lees meer

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen. lees meer

Aanbestedingsprocedure gemeentelijke zorg vereenvoudigt

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat het kabinet de aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg wil vereenvoudigen. lees meer