You are here:
15 september 2016 / nieuws

Ziekenhuisfusies leiden volgens ACM niet tot betere zorg

Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013. Hieruit blijkt dat de fusies niet hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering in de zorg.

Banking Finance

Ziekenhuizen die willen fuseren, doen steeds vaker een beroep op de verbetering van kwaliteit. Voordat ACM hier naar kijkt, onderzoekt zij of er na de fusie voldoende keuze en concurrentie overblijft. Voldoende concurrentie is belangrijk, omdat dit ziekenhuizen een prikkel geeft te concurreren op prijs en kwaliteit. Als er onvoldoende concurrentie overblijft, zal ACM, tenzij er sprake is van een echte kwaliteitsverbetering, de fusie verbieden.

Volgens bestuursvoorzitter de heer Chris Fonteijn is het al langer bekend dat fusies in het algemeen vaak niet leiden tot het gewenste of verwachte resultaat. Duidelijk is nu dat dit ook voor ziekenhuisfusies geldt, aldus de voorzitter. ACM heeft de ontwikkeling in kwaliteit bij 14 gefuseerde ziekenhuizen vergeleken met de kwaliteit bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. De ontwikkelingen zijn bekeken aan de hand van 97 kwaliteitsindicatoren, onder te verdelen in patiëntervaringen, wachttijden, sterftecijfers en zorginhoudelijke indicatoren. Uit het onderzoek blijkt dat bij een groot deel van deze kwaliteitsindicatoren geen verandering optreedt na de fusie.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft ACM kenbaar gemaakt het kwaliteitsaspect bij de fusiebeoordeling voortaan kritisch te beoordelen. De kwaliteitsverbetering voor de patiënt moet concreet, specifiek en feitelijk worden onderbouwd. Fusies zijn volgens ACM bovendien niet noodzakelijk om kwaliteitsvoordelen te realiseren, ook minder ingrijpende vormen van samenwerking zouden mogelijk zijn.

ACM doet op dit moment ook onderzoek naar de prijseffecten van ziekenhuisfusies. Met dit onderzoek, waarvan de resultaten begin 2017 worden verwacht, kan ACM een compleet beeld te krijgen van de effecten van ziekenhuisfusies en de gevolgen voor haar toezicht.

 

Mocht u verder nog vragen hebben over fusies in de zorg, of enige andere vraag, schroom dan niet contact op te nemen met uw vaste Loyens & Loeff adviseur.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.


Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer