You are here:
28 september 2020 / artikel

Ynze van der Tempel in PropertyNL: Woningmarkt niet geholpen door differentiatie overdrachtsbelasting

De wetsvoorstellen voor wijzigingen in overdrachtsbelastingen hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. En of het kabinet de woningmarkt hiermee een dienst bewijst is maar zeer de vraag. Ynze van der Tempel, belastingadviseur, is gespecialiseerd in complexe vastgoedprojecten en beleggingsstructuren en beschrijft de gevolgen van dit wetsvoorstel in zijn column voor PropertyNL.

Het kabinet heeft aangekondigd om kopers tot 35 jaar een vrijstelling van overdrachtsbelasting te bieden als zij een woning voor permanente zelfbewoning kopen. Zij mogen deze vrijstelling één keer gebruiken. Voor andere woningkopers geldt het huidige 2%-tarief straks alleen nog bij permanente zelfbewoning. Bij overige vastgoedtransacties gaat het overdrachtsbelastingtarief volgend jaar naar 8%. Voor beleggers betekent dit een verviervoudiging van het tarief, zij zullen hierdoor extra hard worden geraakt.

Benieuwd naar de implicaties van deze maatregelen en de gevolgen voor de woningmarkt? Lees het hier in de column van Ynze van der Tempel.Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel “Wet transparantie maatschappelijke organisaties” (het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer

Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer