You are here:
14 oktober 2020 / artikel

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU – september 2020

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen.

energy-update-september2020.jpg

U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie. De in dit overzicht opgenomen publicaties zien op de periode september en de eerste week van oktober 2020.  

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.Class actions on public interests: climate change and COVID-19

Collectieve acties over maatschappelijke belangen

Het gebeurt vaker dat een belangenorganisatie het handelen en beleid van de Nederlandse overheid aan de civiele rechter voorlegt. lees meer

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

De nieuwe subsidieregeling voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie is gepubliceerd voor internetconsultatie. lees meer

Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer