You are here:
17 december 2020 / nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking

Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking treden. De Eerste Kamer heeft de WBTR op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan, waarmee het door de Tweede Kamer op 28 januari 2020 aangenomen wetsvoorstel zonder wijzigingen is aangenomen.

De WBTR is het sector-overstijgende antwoord van de wetgever op de vraag naar maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen in de semipublieke sector. Gedurende de afgelopen jaren zijn in sectorale wetgeving en codes regels en principes voor goed bestuur en toezicht al aangescherpt. Met de WBTR kiest de wetgever voor een algemene duidelijke wettelijke grondslag die geldt voor alle rechtspersonen.

In het artikel 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen' zijn in grote lijnen de nieuwe regelingen onder de WBTR benoemd. Samen met deze editie van Genoteerd inzake de WBTR en het easy reference overview, waarin alle wijzigingen op grond van de WBTR zijn opgenomen, geven we een volledig overzicht van deze nieuwe wettelijke regeling.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over het 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking' of lees het hieronder.

<pPrinsjesdag 2021 Energy - NL

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De voorgestelde wetsvoorstellen tijdens Prinsjesdag 2021 bevatten maatregelen omtrent energieheffingen, lees hier wat dit voor u betekend. lees meer
Prinsjesdag 2021 FOB NL correct

Prinsjesdag: Belastingpakket 2022

De gevolgen voor Prinsjesdag voor Family Owned Business en Private Wealth lees meer

Bastiaan Kemp lid van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Deze commissie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht en financieel recht. lees meer