You are here:
19 februari 2019 / artikel

Werkgever Alert 2019

De Werkgever Alert bevat de basis van het arbeidsrecht, loonheffingen en pensioenrecht.

new eu mandatory disclosure rules for intermediaries

Het is een handig naslagwerk voor elke in-house jurist, HR-/P&O-manager, bedrijfsfiscalist of pensioenadviseur. De Werkgever Alert bestaat uit de volgende zeven hoofdstukken:

  1. Arbeidsverhoudingen
  2. Arbeidsvoorwaarden
  3. Optieregelingen
  4. Internationale aspecten
  5. Tarief, heffingskortingen en wijze van heffing
  6. Loonkostensubsidies
  7. Aansprakelijkheid

Omdat het arbeidsrecht, het pensioenrecht en de wetgeving voor loonheffingen vaak wordt gewijzigd, updaten wij de Werkgever Alert jaarlijks. De nieuwste editie, de Werkgever Alert 2019, bevat de regels, cijfers, tarieven en tabellen die gelden voor 2019.

Bestel uw eigen exemplaar

Klik op de Bestel-knop links in beeld om een hardcopy versie te bestellen. De gids is ook als pdf te bestellen.


De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).... lees meer

Loyens & Loeff adviseerde DeGiro B.V. bij overname door flatex AG

DeGiro B.V., in Nederland gevestigde onderneming en professionele broker, wordt overgenomen door flatex AG, een beursgenoteerde Duitse onderneming. lees meer