You are here:
19 februari 2019 / artikel

Werkgever Alert 2019

De Werkgever Alert bevat de basis van het arbeidsrecht, loonheffingen en pensioenrecht.

new eu mandatory disclosure rules for intermediaries

Het is een handig naslagwerk voor elke in-house jurist, HR-/P&O-manager, bedrijfsfiscalist of pensioenadviseur. De Werkgever Alert bestaat uit de volgende zeven hoofdstukken:

  1. Arbeidsverhoudingen
  2. Arbeidsvoorwaarden
  3. Optieregelingen
  4. Internationale aspecten
  5. Tarief, heffingskortingen en wijze van heffing
  6. Loonkostensubsidies
  7. Aansprakelijkheid

Omdat het arbeidsrecht, het pensioenrecht en de wetgeving voor loonheffingen vaak wordt gewijzigd, updaten wij de Werkgever Alert jaarlijks. De nieuwste editie, de Werkgever Alert 2019, bevat de regels, cijfers, tarieven en tabellen die gelden voor 2019.

Bestel uw eigen exemplaar

Klik op de Bestel-knop links in beeld om een hardcopy versie te bestellen. De gids is ook als pdf te bestellen.


Consultatie Wmz en wZV

Op 28 oktober 2019 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie gestart met betrekking tot de conceptvoorstellen voor... lees meer

Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer