You are here:
nieuws

Webinar: Het gebruik van voorwaarden in commerciële contracten in de M&A-praktijk

Op 6 november 2020 verzorgen onze M&A experts Barbara Elion en Rob Schrooten een webinar in samenwerking met de Academie voor de Rechtspraak. In dit webinar wordt het gebruik van (opschortende) voorwaarden in commerciële contracten in de M&A-praktijk behandeld. Zij gaan daarbij in op de achtergrond en het gebruik van (opschortende) voorwaarden en geven nuttige tips & tricks voor in de praktijk.

In de internationale M&A-praktijk worden de betalings- en leveringsverplichtingen van partijen in een koopovereenkomst vaak afhankelijk gemaakt van één of meer opschortende voorwaarden (conditions precedent). Veelgebruikte opschortende voorwaarden zijn de goedkeuring van mededingingsautoriteiten, het aantrekken van financiering of het verkrijgen van interne goedkeuring voor de transactie.

Waarom nemen partijen dit soort voorwaarden op in een overeenkomst? Wat is het effect van opschortende voorwaarden op de betalings- en leveringsverplichtingen en het vervolg van de transactie? En in hoeverre kunnen en mogen partijen (doorslaggevende) invloed hebben op het intreden van de voorwaarden (bijvoorbeeld door op te nemen dat de uitkomst van het due diligence onderzoek “naar tevredenheid van koper” moet zijn)?

De COVID-19 pandemie heeft opnieuw aangetoond dat het belangrijk is om opschortende voorwaarden zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te formuleren. Barbara en Rob gaan u tijdens het webinar dan ook veel praktische handvaten geven voor het formuleren van veelgebruikte opschortende voorwaarden.

Datum en tijd

Dit webinar vindt plaats op vrijdag 6 november 2020 van 10.00 – 11.00 uur en is kosteloos te volgen via uw telefoon, tablet of computer.

Registreren

Klik op onderstaande button om te registreren:Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche

Advocaat-generaal: Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche lees meer

Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer