You are here:
10 juni 2021 / nieuws

Webinar Actualiteiten bestuur en toezicht in de zorg: WBTR en (Uitvoeringsbesluit) Wtza

Na een langdurig wetgevingsproces treedt op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR heeft met name ten doel de kwaliteit van en toezicht op het bestuur van rechtspersonen te verbeteren.

Webinar Actualiteiten bestuur en toezicht in de zorg: WBTR en (Uitvoeringsbesluit) Wtza

De WBTR bevat een aantal bepalingen die van belang zijn voor zorginstellingen. Dienen de statuten van uw zorginstelling te worden aangepast als gevolg van de nieuwe wet? Wij geven een kort en bondig overzicht van de voor zorginstellingen relevante onderdelen van de WBTR.

Afgezien van de WBTR zijn ingrijpende wijzigingen op komst voor zorginstellingen met de inwerkingtreding per 1 januari 2022 van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Wtza en het Uitvoeringsbesluit Wtza. Wat zijn de meest in het oog springende wijzigingen waarmee zorginstellingen zullen worden geconfronteerd? Wat zijn onze praktische aanbevelingen?

Naast deze wetswijzigingen zullen zorginstellingen binnen afzienbare tijd ook geconfronteerd worden met nieuwe wetgeving inzake transparante bedrijfsvoering, in de vorm van de Wet integere bedrijfsvoering zorginstellingen (Wibz). Op dit moment is nog onduidelijk of dit wetsvoorstel consequenties zal hebben voor winstuitkering in de zorg. Wat is van de Wibz te verwachten? Wij delen graag onze visie op deze aangekondigde wet met u.

Wij informeren u graag over deze onderwerpen tijdens een Webinar op dinsdag 22 juni 2021 van 16.00 uur tot 17.30 uur, verzorgd door Zorgteamleden Dieuwke Hooft Graafland, advocaat, en Marieke Kolsters, counsel en kandidaat-notaris.

Registreer hier: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LXEpOMtsG06FSfOHCUbQLJM01kz9EINNt8XR780oy95UNTJBQjEwRk45MEQyTlNRMFNRTjZGNEEzWC4u

Een officiële bevestiging, met daarin de link naar het webinar, volgt uiterlijk één week van te voren. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van uw concrete vragen. De docenten nodigen u hierbij ook graag uit om hen op voorhand per e-mail vragen te stellen die tijdens het Webinar kunnen worden behandeld.