You are here:
26 juni 2019 / nieuws

Verscherpt toezicht op zzp’ers al vanaf najaar 2019

In de Kamerbrief toezicht arbeidsrelaties van 24 juni j.l. verduidelijkt de regering wat de toezicht- en handhavingsstrategie inzake de Wet DBA is. Deze brief volgt nadat in maart dit jaar uit een aantal bedrijfsonderzoeken bleek dat veel opdrachtgevers nog in meer of mindere mate onjuist handelen.

Grotere controlecapaciteit en uitbreiding handhaving door Belastingdienst

Totdat de regering met nieuwe zzp-wetgeving komt die de Wet DBA vervangt – naar verwachting per 1 januari 2021 – wordt de Wet DBA maar beperkt gehandhaafd. De Belastingdienst handhaaft tot op heden alleen in gevallen van ‘kwaadwillendheid’. Omdat het voor de Belastingdienst lastig is om ‘kwaadwillendheid’ te bewijzen, wordt de handhavingsmogelijkheid vanaf 1 januari 2020 uitgebreid. Vanaf dat moment kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

Daarnaast gaat de Belastingdienst haar controlecapaciteit inzake de Wet DBA vergroten. In het derde kwartaal van 2019 worden meer inspecteurs ingezet (30 fte). Vanaf 1 januari 2020 wordt de controlecapaciteit nog eens extra opgeschroefd met nieuwe medewerkers (20 fte), resulterend in 80 fte in totaal.

In de Kamerbrief wordt verder genoemd in welke sectoren het probleem (het onjuist kwalificeren van de arbeidsrelatie) zich volgens de Belastingdienst vooral voordoet: de zorg, ICT, het onderwijs, horeca, bouw en detailhandel.

Inspectie SZW hanteert geen handhavingsmoratorium

De Inspectie SZW controleert ook op de kwalificatie van de arbeidsrelatie en de inzet van zzp’ers bij haar reguliere inspecties. De Inspectie SZW hanteert geen handhavingsmoratorium, maar focust zich wel met name op bepaalde werkgevers en thema’s. In de Kamerbrief worden enkele thema’s genoemd als voorbeeld, waaronder de inzet van werkenden als zzp’ers om de Bouw-cao te ontlopen en platforms in de maaltijdbezorging, horeca en schoonmaaksector die het gelijke beloningsbeginsel uit de Waadi proberen te ontlopen.

Lees ook:Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche

Advocaat-generaal: Booking.com valt kwalitatief onder werkingssfeer Bpf Reisbranche lees meer

V&A Belastingdienst

Verschuiving ten aanzien van verdeling van heffingsrechten en sociale zekerheid als gevolg door fiscale maatregelen en de gevolgen van thuiswerken. lees meer

Wijzigen van pensioenregeling

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een onvoorwaardelijke toeslagregeling niet is te wijzigen zonder de instemming van de deelnemers. lees meer