You are here:
18 juni 2018 / nieuws

Verhuurderheffing ook voor anti-kraak en leegstandwet woningen

Verhuurderheffing is ook relevant voor gemeenten en anderen die woningen ter beschikking stellen voor anti-kraak bewoning of onder de leegstandwet.

glass building

Verhuurderheffing ook voor anti-kraak en leegstandwet woningen

Verhuurderheffing is ook relevant voor gemeenten en anderen die woningen ter beschikking stellen voor anti-kraak bewoning of onder de leegstandwet.

Het Hof is van oordeel dat voor het begrip ‘huur’ zoals bedoeld in de verhuurderheffing moet worden aangesloten bij het Nederlandse civiele recht en dat zowel de anti-kraakwoningen als de Leegstandwetwoningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing kunnen behoren.

In dit soort situaties kan de eigenaar van het vastgoed de verhuurdersheffing veelal niet verrekenen in de huur of verhalen op een huurder/gebruiker. Het Hof merkt daarover op dat de systematiek van de verhuurderheffing dusdanig grofmazig is dat de wetgever kennelijk bewust het risico heeft aanvaard dat de verhuurderheffing ook van toepassing is in dit soort situaties.

Contact

Heeft u hierover nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw vertrouwde adviseur van het Loyens & Loeff Vastgoed Fiscaal team.


Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

De nieuwe subsidieregeling voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie is gepubliceerd voor internetconsultatie. lees meer

Invoering webmodule beoordeling ZZP-ers

Vanaf januari 2021 komt een webmodule als pilot beschikbaar, waarmee de arbeidsrelatie met zelfstandigen voor de loonheffingen kan worden getoetst. lees meer

Hoge Raad zet streep door de partijbedoeling

Er is bevestigd dat voor de beoordeling of een overeenkomst al dan niet kwalificeert als een arbeidsovereenkomst de partijbedoeling geen rol speelt. lees meer