You are here:
18 juni 2018 / nieuws

Verhuurderheffing ook voor anti-kraak en leegstandwet woningen

Verhuurderheffing is ook relevant voor gemeenten en anderen die woningen ter beschikking stellen voor anti-kraak bewoning of onder de leegstandwet.

glass building

Verhuurderheffing ook voor anti-kraak en leegstandwet woningen

Verhuurderheffing is ook relevant voor gemeenten en anderen die woningen ter beschikking stellen voor anti-kraak bewoning of onder de leegstandwet.

Het Hof is van oordeel dat voor het begrip ‘huur’ zoals bedoeld in de verhuurderheffing moet worden aangesloten bij het Nederlandse civiele recht en dat zowel de anti-kraakwoningen als de Leegstandwetwoningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing kunnen behoren.

In dit soort situaties kan de eigenaar van het vastgoed de verhuurdersheffing veelal niet verrekenen in de huur of verhalen op een huurder/gebruiker. Het Hof merkt daarover op dat de systematiek van de verhuurderheffing dusdanig grofmazig is dat de wetgever kennelijk bewust het risico heeft aanvaard dat de verhuurderheffing ook van toepassing is in dit soort situaties.

Contact

Heeft u hierover nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw vertrouwde adviseur van het Loyens & Loeff Vastgoed Fiscaal team.


Btw-tegenvaller voor projectontwikkelaars

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest gewezen. lees meer

Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer
Excellent results Loyens & Loeff in Chambers Global 2019 rankings

Loyens & Loeff adviseerde Heimstaden

Loyens & Loeff adviseerde Heimstaden bij de verwerving van een woningportefeuille bestaande uit 2.023 woningen. lees meer