You are here:
18 juni 2018 / nieuws

Verhuurderheffing bij leegstand bestemd voor bewoning

Real estate litigation: 10 key cases of 2018

De Rechtbank oordeelt in een tussenuitspraak dat aan de hand van de bestemming dient te worden vastgesteld of verhuurderheffing is verschuldigd over woningen die op de peildatum leeg staan. Dat is volgens de Rechtbank niet het geval voor woningen bestemd voor de sloop of verkoop, tenzij de woningen in afwachting van de sloop of verkoop tijdelijk zullen worden verhuurd tegen een sociale-huurprijs. Leegstaande woningen die gerenoveerd worden en de bestemming hebben om na de renovatie weer te worden verhuurd tegen een sociale-huurprijs vallen wel onder de verhuurderheffing. 

Contact

Heeft u hierover nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw vertrouwde adviseur van het Loyens & Loeff Vastgoed Fiscaal team.


Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer

Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer