You are here:
01 maart 2018 / nieuws

Toezicht op naleving van aanbestedingsregels

Aanbestedende diensten zijn (vanzelfsprekend) gehouden de aanbestedingsregels in acht te nemen. Maar regelgeving zonder toezicht op de naleving daarvan is niet meer dan een lege huls. Vanwege de schaarste aan andere effectieve externe 'toezichthouders' vervult de accountant hierbij een prominente rol. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe dit accountantstoezicht plaatsvindt en wat daarbij de verhouding is tussen de interne en externe accountant.

R.S. Damsma & M. Arda─č, Toezicht op naleving van aanbestedingsregels, TPC (maart 2018)