You are here:
06 november 2020 / nieuws

Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier (2020-2021)

Heeft u een familiebedrijf, bent u ondernemer en/of vermogende particulier? Dan is het juist nú een goed moment om uw (fiscale en civiel-juridische) situatie te evalueren, zo voor het einde van het jaar. Met ingang van 1 januari 2021 worden diverse wetswijzigingen doorgevoerd. Het kan daarom zinvol zijn om dit jaar nog het nodige te regelen.

Breng vóór 2021 uw fiscale en juridische situatie in kaart

In deze uitgave ‘Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en op civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen.

Download hieronder onze uitgave met tips voor 2020-2021

COVID-19

Sinds het voorjaar van 2020 staat de wereld in het teken van COVID-19, dat ook een grote impact heeft op banen en economie. Dit roept bij familiebedrijven veel vragen op. Denk aan arbeidsrechtelijke vragen over thuiswerken en hoe om te gaan met ziekmeldingen. Ook meer fiscaal getinte vragen komen op, zoals die naar uitstel van betaling, de loonkostensubsidie in het kader van NOW-regeling, de baangerelateerde investeringskorting (BIK), de vroegtijdige verliesverrekening via de fiscale coronareserve en de (tijdelijk) verlaagde invorderings- en belastingrente.

Brexit

Een andere ontwikkeling dit jaar is dat op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) heeft verlaten. Sindsdien geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020, waarin het VK nog gebonden is aan alle EU-regels en wetten. Op dit moment zijn de EU en het VK in onderhandeling over hun nieuwe relatie vanaf 2021. De definitieve Brexit - ‘deal of no deal’ - zal ingrijpende gevolgen hebben voor de handel in en met het VK.

Mogelijke versobering of afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen

In het dit jaar gepubliceerde ‘Bouwstenenrapport’ van het Ministerie van Financiën zijn diverse opties tot wijziging van het huidige belastingstelsel beschreven. Hoewel het onzeker is in hoeverre deze wijzigingen na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ook echt zullen worden geïmplementeerd, is op basis van de in het rapport beschreven opties onder meer wel de verwachting dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder zullen worden belast. Als u overweegt om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen aan de volgende generatie is dit daarom juist nú het moment om daar (versneld) naar te kijken. Indien de waarde van uw onderneming negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van COVID-19, kan die bedrijfsoverdracht bovendien misschien tegen een relatief lage waarde plaatsvinden.

Family governance

Ten slotte is het in tijden als deze goed om extra aandacht te besteden aan een goede family governance binnen familiebedrijven. Dit kan bijdragen aan de continuïteit en het succes van het familiebedrijf op de lange termijn en helpt mee om het familievermogen voor volgende generaties te behouden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.


Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 

Download hier het pdf-bestandHoge Raad zet streep door de partijbedoeling

Er is bevestigd dat voor de beoordeling of een overeenkomst al dan niet kwalificeert als een arbeidsovereenkomst de partijbedoeling geen rol speelt. lees meer

Antin Infrastructure Partners verkoopt minderheidsbelang

Antin Infrastructure Partners, PGGM en Eurofiber hebben vandaag aangekondigd dat PGGM aandeelhouder wordt van Eurofiber. lees meer

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer