You are here:
06 november 2020 / nieuws

Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier (2020-2021)

Heeft u een familiebedrijf, bent u ondernemer en/of vermogende particulier? Dan is het juist nú een goed moment om uw (fiscale en civiel-juridische) situatie te evalueren, zo voor het einde van het jaar. Met ingang van 1 januari 2021 worden diverse wetswijzigingen doorgevoerd. Het kan daarom zinvol zijn om dit jaar nog het nodige te regelen.

Breng vóór 2021 uw fiscale en juridische situatie in kaart

In deze uitgave ‘Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en op civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen.

Download hieronder onze uitgave met tips voor 2020-2021

COVID-19

Sinds het voorjaar van 2020 staat de wereld in het teken van COVID-19, dat ook een grote impact heeft op banen en economie. Dit roept bij familiebedrijven veel vragen op. Denk aan arbeidsrechtelijke vragen over thuiswerken en hoe om te gaan met ziekmeldingen. Ook meer fiscaal getinte vragen komen op, zoals die naar uitstel van betaling, de loonkostensubsidie in het kader van NOW-regeling, de baangerelateerde investeringskorting (BIK), de vroegtijdige verliesverrekening via de fiscale coronareserve en de (tijdelijk) verlaagde invorderings- en belastingrente.

Brexit

Een andere ontwikkeling dit jaar is dat op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) heeft verlaten. Sindsdien geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020, waarin het VK nog gebonden is aan alle EU-regels en wetten. Op dit moment zijn de EU en het VK in onderhandeling over hun nieuwe relatie vanaf 2021. De definitieve Brexit - ‘deal of no deal’ - zal ingrijpende gevolgen hebben voor de handel in en met het VK.

Mogelijke versobering of afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen

In het dit jaar gepubliceerde ‘Bouwstenenrapport’ van het Ministerie van Financiën zijn diverse opties tot wijziging van het huidige belastingstelsel beschreven. Hoewel het onzeker is in hoeverre deze wijzigingen na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ook echt zullen worden geïmplementeerd, is op basis van de in het rapport beschreven opties onder meer wel de verwachting dat bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder zullen worden belast. Als u overweegt om uw familiebedrijf in de (nabije) toekomst over te dragen aan de volgende generatie is dit daarom juist nú het moment om daar (versneld) naar te kijken. Indien de waarde van uw onderneming negatief wordt beïnvloed door de gevolgen van COVID-19, kan die bedrijfsoverdracht bovendien misschien tegen een relatief lage waarde plaatsvinden.

Family governance

Ten slotte is het in tijden als deze goed om extra aandacht te besteden aan een goede family governance binnen familiebedrijven. Dit kan bijdragen aan de continuïteit en het succes van het familiebedrijf op de lange termijn en helpt mee om het familievermogen voor volgende generaties te behouden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.


Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam ‘Loyens & Loeff’, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 

Download hier het pdf-bestandBlik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Blik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2021 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Vermaat Groep B.V. koopt 44 La Place Restaurants

Loyens & Loeff adviseert Vermaat Groep B.V. bij de verkrijging van 44 La Place restaurants in eigendom van Jumbo Groep Holding B.V. lees meer

Overgangsregeling voor aanpassing statuten Zorg-BV's

Verlenging termijn overgangsregeling voor aanpassing statuten Zorg-BV's in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. lees meer