You are here:
02 december 2019 / nieuws

Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier (2019-2020)

Heeft u een familiebedrijf, bent u ondernemer en/of vermogende particulier? Dan is het juist nú een goed moment om uw (fiscale en civiel-juridische) situatie te evalueren, zo voor het einde van het jaar. Met ingang van 1 januari 2020 worden diverse wetswijzigingen doorgevoerd. Het is zeer wel mogelijk dat u daarom dit jaar nog het nodige moet regelen.

Breng vóór 2020 uw fiscale en juridische situatie in kaart

In deze uitgave ‘Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen op fiscaal en op civiel-juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten (België, Luxemburg en Zwitserland) opgenomen, voor zover deze relevant zijn voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier.

Download hieronder onze uitgave met tips voor 2019-2020

U kunt ook een hardcopy versie bestellen via de button 'Bestel hardcopy' of door een mail te sturen. Naar verwachting is de hardcopy versie begin december beschikbaar.

Prinsjesdag 2019

De regering heeft op Prinsjesdag 2019 een pakket aan fiscale maatregelen gepubliceerd waarin onder meer is voorgesteld de verlaging van het hoge reguliere vennootschapsbelastingtarief ten opzichte van de eerder in 2018 aangenomen wetgeving gedeeltelijk terug te draaien. Ondanks die wijziging is in het Belastingplan 2020 daarentegen niets opgenomen over het aanmerkelijkbelangtarief (box 2). De eerder doorgevoerde tariefsverhoging van het aanmerkelijk belang blijft derhalve in stand.

Andere aangekondigde wetswijzigingen

Niet alleen op Prinsjesdag zijn relevante wetswijzigingen aangekondigd. Zo heeft de regering op 6 september 2019 het voornemen kenbaar gemaakt om inkomen uit sparen en beleggen (box 3-inkomen) vanaf 2022 te belasten op basis van een aangepaste systematiek. Daarnaast is op 4 maart 2019 een concept wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gepubliceerd, dat lenen door een DGA van zijn vennootschap beoogt te ontmoedigen.

Internationale en Europese ontwikkelingen

De internationale en Europese ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds in hoog tempo op. Thema’s als bestrijding van belastingontwijking, de behoefte aan transparantie en het tegengaan van misbruik van belastingverdragen krijgen steeds meer vorm in nationale wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen voor u en/of uw familiebedrijf, zodat het raadzaam kan zijn om uw fiscaal-juridische structuur te heroverwegen.

Governance

In deze onzekere tijd zien wij een trend dat meer aandacht wordt besteed aan een goede governance binnen familiebedrijven. Dit onderwerp verdient aandacht teneinde het familiebedrijf ook op de lange termijn succesvol te laten zijn en om het familievermogen voor volgende generaties te behouden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of wilt u praten over andere vraagstukken? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Toepassing gerichte vrijstelling onder werkkostenregeling

Om vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen aanwijst als eindheffingsloon. lees meer

Hoge Raad oordeelt opnieuw over box 3

Ditmaal gaat het over box 3 zoals deze sinds 1 januari 2017 is vormgegeven. lees meer
Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer