You are here:
23 september 2020 / nieuws

State of the Union: meer zorgbevoegdheden voor Brussel

Afgelopen woensdag hield voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie haar eerste ‘State of the Union’-toespraak in het Europees Parlement. Von der Leyen sprak zich met name uit over de coronacrisis en de eerste lessen die Europa daaruit kan leren.

Zo pleitte Von der Leyen voor een sterkere ‘European Health Union’ en is het volgens haar clearer than ever dat we de discussie moeten aangaan over de nationale bevoegdheden van de lidstaten op zorggebied. Het is volgens Von der Leyen zeker met het oog op de huidige coronacrisis duidelijk dat de Europese Unie meer zorgbevoegdheden moet krijgen. De lidstaten van de Europese Unie zijn op dit moment nog zelfstandig bevoegd tot het organiseren en uitvoeren van de gezondheidszorg in een bepaalde lidstaat. Het overdragen van dergelijke nationale taken aan Brussel is een gevoelig onderwerp in de Europese Unie, maar volgens Von der Leyen hebben de lidstaten toch al een deel van hun soevereiniteit opgegeven voor het algemeen belang van de hele Europese Unie.

Daarnaast riep Von der Leyen op tot het future proof maken van het nieuwe EU4Health programma door de financiering verder te verhogen. EU4Health is een programma opgericht in reactie op de COVID-19-uitbraak en met een budget van €9,4 miljard het duurste gezondheidsprogramma in Europa ooit. EU4Health investeert in verschillende projecten in lidstaten, gezondheidsorganisaties en ngo’s.
Door in de Europese begroting meer geld vrij te maken voor zorg wil Von der Leyen ook de rol van het European Medicines Agency (EMA) en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) versterken. Zo hoopt Von der Leyen de crisisparaatheid in de Europese Unie bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te vergroten. Verder wordt een Europese BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) – de Europese variant van de Amerikaanse BARDA, een instantie voor geavanceerd biomedisch onderzoek en ontwikkeling van verschillende medicijnen tegen zowel natuurlijke als opzettelijke bedreigingen voor de volksgezondheid – opgericht. De Europese Unie moet strategische voorraden van met name farmaceutische producten aanleggen om zo in een crisissituatie minder afhankelijk te zijn van andere niet-Europese landen, aldus Von der Leyen.

Last but not least: in het kader van het ontwikkelen van een vaccin tegen COVID-19 heeft de Europese Unie zich volgens Von der Leyen aangesloten bij COVAX Facility en € 400 miljoen bijgedragen. COVAX Facility is wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, productie en toegang tot COVID-19 tests, behandelingen en vaccins te versnellen. Von der Leyen benadrukte dat in reactie op wereldwijde pandemieën samenwerking van groot belang is. Een sterkere World Health Organization (WHO) is noodzakelijk en hervormingen onvermijdelijk om het hoofd te bieden aan today’s world. De Europese Unie moet hierin het voortouw nemen, aldus Von der Leyen.

De volledige State of the Union is hier na te lezen.Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer

Updaten medezeggenschapsregeling vóór 1 januari 2021

Op 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking getreden. Zorginstellingen hebben tot en met 31 december 2020... lees meer

Risicovereveningsmodel 2021 vastgesteld

De financiële gevolgen en onzekerheden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 tonen het belang van een adequate risicoverevening. lees meer