You are here:
17 juni 2019 / nieuws

Start consultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

Vandaag is de consultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting gestart. Het doel van de consultatie is om te komen tot een nieuwe, toekomstbestendige groepsregeling in de vennootschapsbelasting, ter opvolging van het huidige fiscale-eenheidsregime.

Het vervangen van het fiscale-eenheidsregime vindt zijn oorzaak in de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 februari 2018 en de uitspraak van de Hoge Raad van 19 oktober 2018 waarin de per-elementbenadering werd geaccepteerd. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid had de Staatssecretaris van Financiën reeds aangekondigd op zoek te gaan naar een nieuwe, toekomstbestendige groepsregeling.

Op 14 februari 2019 heeft daartoe een startbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap aanwezig waren. Er zijn toen vier verschillende oplossingsrichtingen geïdentificeerd:

  • Het continueren van het huidige fiscale-eenheidsregime met de bestaande spoedreparatiemaatregelen, eventueel aangevuld met nieuwe reparatiemaatregelen;
  • Het volledig afschaffen van het huidige fiscale-eenheidsregime;Het invoeren van een verlies- of winstoverdrachtregeling; of
  • Het invoeren van een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling.

Bij de invoering van een nieuwe groepsregeling zal het kabinet de volgende randvoorwaarden hanteren:

  • De regeling dient robuust, juridisch bestendig en duurzaam te zijn (met name de EU-rechtelijke houdbaarheid is van belang);
  • De regeling mag niet vatbaar zijn voor misbruik;
  • De regeling moet bijdragen aan een goed fiscaal ondernemingsklimaat;
  • De regeling moet uitvoerbaar zijn voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst;
  • De budgettaire gevolgen van de regeling.

De consultatie loopt van 17 juni 2019 tot en met 29 juli 2019. In deze periode kunnen belangengroepen, bedrijven, wetenschappers en andere geïnteresseerden reageren op de consultatie. Het ministerie van Financiën streeft ernaar om nog dit najaar een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer te sturen, met daarin de contouren van de beoogde nieuwe groepsregeling. Daarnaast streeft het ministerie ernaar om het conceptwetsvoorstel ter invoering van de nieuwe groepsregeling medio 2020 voor internetconsultatie aan te kunnen bieden. Over de beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe groepsregeling wordt in het consultatiedocument niets opgemerkt.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vaste adviseur bij Loyens & Loeff.


Wet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd

GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer lees meer

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer