You are here:
17 september 2018 / persbericht

Standaardakte vereenvoudigt financiering zonnepanelen op bedrijfspanden

Vastgoedeigenaren goedkoper en sneller tot overeenkomst

Reform of the Brussels Town Planning Act – Which modifications are already in force?

Amsterdam, 17 september 2018 – Door de introductie van een standaardakte kunnen vastgoedeigenaren nu sneller en goedkoper een overeenkomst sluiten met zonnepanelenexploitanten voor de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfspanden. In het verleden leidden uitleg en beoordeling vanwege complexiteit tot lange doorlooptijden en hoge advieskosten. Kleinere projecten dreigden daardoor in sommige gevallen niet van de grond te komen. De akte houdt rekening met de belangen van alle betrokken partijen, waaronder die van de betrokken banken aan zowel de zijde van de bedrijfspanden als aan de zijde van de zonnepalen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de standaardakte. Notarissen van Loyens & Loeff hebben hun kennis ingebracht en de akte geschreven.