You are here:
04 april 2019 / nieuws

Schikken met OM kan leiden tot uitsluiting aanbesteding

De ophef over de schikking tussen een grote bank en het OM is u vast niet ontgaan. Deze bank is huisbankier van de Staat, maar de schikking leek daar geen gevolgen voor te hebben.

Mede naar aanleiding van de ontstane ophef is er een debat geweest in de Tweede Kamer en zijn verschillende nieuwsartikelen verschenen over de mogelijkheid om een onderneming die een schikking treft met het OM, bijvoorbeeld na geconstateerde fraude, uit te kunnen sluiten van een aanbesteding.

Zwarte lijst

Het Financieel Dagblad maakte zelfs melding van een mogelijke zwarte lijst van bedrijven die strafvervolging hebben afgekocht met een schikking. Dit als tegemoetkoming aan het geuite ongenoegen in de politiek en in de maatschappij. Het is echter de vraag of een zwarte lijst rechtmatig is omdat het hier justitiële gegevens betreft die slechts onder strikte voorwaarden verstrekt mogen worden.

Ernstige beroepsfout

In een brief (28-3-2019) aan de Tweede Kamer van de Minister van Financiën over dit onderwerp komt de zwarte lijst (daarom?) niet terug. De Minister heeft samen met Economische Zaken onderzocht of en hoe ondernemingen die geschikt hebben met het OM vanwege een wetsovertreding door de Staat, kunnen worden uitgesloten bij aanbestedingen. Een schikking zou volgens de Minister kunnen kwalificeren als ernstige beroepsfout, een facultatieve uitsluitingsgrond die aanbestedende diensten – en dus ook de Staat – vrijwillig kunnen gebruiken om bedrijven uit te sluiten.

Bedrijven opgepast: bij aanbestedingen waarop deze uitsluitingsgrond van toepassing is verklaard, dient een schikking in beginsel gemeld te worden in de eigen verklaring, op straffe van uitsluiting zonder proportionaliteitstoetsing.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Vonk Noordegraaf.

 

Although this publication has been compiled with great care, Loyens & Loeff N.V. and all other entities, partnerships, persons and practices trading under the name 'Loyens & Loeff', cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without their cooperation. The information provided is intended as general information and cannot be regarded as advice.Class/collective actions in Belgium: overview

Vermeld al in aankondiging de nadere gunningscriteria

In de praktijk wordt een niet-openbare procedure nogal eens aangekondigd zonder daarbij de sub-gunningscriteria te vermelden. Pas in de inschrijvingsfase worden... lees meer

Kritiek op geheime ‘aanbesteding’ renovatie Binnenhof

Het knettert al enige tijd rondom de renovatie van het Binnenhof. Kosten vallen hoger uit dan geraamd, het Binnenhof zou te ingrijpend veranderen en ook de keuze... lees meer