You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten

Edith Franssen en Robin van der Ham hebben een artikel geschreven voor het Tijdschrift Vervoer & Recht over een uitspraak van de Hoge Raad op het gebied van het zee-arbeidsrecht, het pensioenrecht en het faillissementsrecht.

The main tax incentives for shipping companies in Belgium

In het arrest van 6 juli 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1108) legt de Hoge Raad de verhaalsrechten van zeevarenden zeer ruim uit. Het verhaalsrecht van zeevarenden in verband met niet-betaalde pensioenpremies krijgt voorrang ten koste van hypotheekrechten van banken. De conclusie dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor toekomstige kredietfinancieringen voor de zeevaart, delen Robin van der Ham en Edith Franssen niet.

In hun artikel “Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten” analyseren Robin en Edith de uitspraak van de Hoge Raad. Zij gaan o.a. in op de vraag of pensioen als ‘loon, salaris of beloning’ kwalificeert en of er in deze zaak überhaupt wel sprake was van pensioenschade – een cruciale vraag die in de uitspraak niet duidelijk aan bod komt. Zonder pensioenschade zou aan de zeevarenden namelijk geen verhaalsrecht toekomen.

Klik hier voor het PDF-bestand van het artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR) 2019/1.

 


Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... lees meer

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... lees meer
New Belgian pledge act confirmed for 1 january 2018

Gewijzigde Uitvoeringsregels LAO

Het UWV hanteert vanaf 1 oktober 2019 nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. lees meer