You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten

Edith Franssen en Robin van der Ham hebben een artikel geschreven voor het Tijdschrift Vervoer & Recht over een uitspraak van de Hoge Raad op het gebied van het zee-arbeidsrecht, het pensioenrecht en het faillissementsrecht.

The main tax incentives for shipping companies in Belgium

In het arrest van 6 juli 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1108) legt de Hoge Raad de verhaalsrechten van zeevarenden zeer ruim uit. Het verhaalsrecht van zeevarenden in verband met niet-betaalde pensioenpremies krijgt voorrang ten koste van hypotheekrechten van banken. De conclusie dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor toekomstige kredietfinancieringen voor de zeevaart, delen Robin van der Ham en Edith Franssen niet.

In hun artikel “Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten” analyseren Robin en Edith de uitspraak van de Hoge Raad. Zij gaan o.a. in op de vraag of pensioen als ‘loon, salaris of beloning’ kwalificeert en of er in deze zaak überhaupt wel sprake was van pensioenschade – een cruciale vraag die in de uitspraak niet duidelijk aan bod komt. Zonder pensioenschade zou aan de zeevarenden namelijk geen verhaalsrecht toekomen.

Klik hier voor het PDF-bestand van het artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR) 2019/1.

 


De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer