You are here:
13 augustus 2019 / nieuws

Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten

Edith Franssen en Robin van der Ham hebben een artikel geschreven voor het Tijdschrift Vervoer & Recht over een uitspraak van de Hoge Raad op het gebied van het zee-arbeidsrecht, het pensioenrecht en het faillissementsrecht.

The main tax incentives for shipping companies in Belgium

In het arrest van 6 juli 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1108) legt de Hoge Raad de verhaalsrechten van zeevarenden zeer ruim uit. Het verhaalsrecht van zeevarenden in verband met niet-betaalde pensioenpremies krijgt voorrang ten koste van hypotheekrechten van banken. De conclusie dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor toekomstige kredietfinancieringen voor de zeevaart, delen Robin van der Ham en Edith Franssen niet.

In hun artikel “Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten” analyseren Robin en Edith de uitspraak van de Hoge Raad. Zij gaan o.a. in op de vraag of pensioen als ‘loon, salaris of beloning’ kwalificeert en of er in deze zaak überhaupt wel sprake was van pensioenschade – een cruciale vraag die in de uitspraak niet duidelijk aan bod komt. Zonder pensioenschade zou aan de zeevarenden namelijk geen verhaalsrecht toekomen.

Klik hier voor het PDF-bestand van het artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht (TVR) 2019/1.

 


De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).... lees meer

Loyens & Loeff adviseerde DeGiro B.V. bij overname door flatex AG

DeGiro B.V., in Nederland gevestigde onderneming en professionele broker, wordt overgenomen door flatex AG, een beursgenoteerde Duitse onderneming. lees meer