You are here:
30 maart 2020 / artikel

Samenwerken in tijden van COVID-19

Ziekenhuizen, zorginstellingen en anderen willen in deze tijden samenwerken. Belastingheffingen kunnen daarbij in de weg zitten. Er zijn aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Financiën om deze initiatieven bijvoorbeeld zonder extra btw-druk te kunnen faciliteren.

Het bezweren van de COVID-19 crisis staat voorop. Samenwerken in de zorg kan echter leiden tot (ongewenste) btw-druk. In deze tijden is samenwerken echter broodnodig.

Zaken als het uitlenen van personeel (detachering), bruikleen van elkaars locaties en apparatuur, de levering of donatie van verbruiksmateriaal moeten nu ongehinderd door kunnen gaan.

Het huidige btw-beleid geeft onder omstandigheden ruimte voor samenwerking in de zorg zonder btw. De voorwaarden daarvoor blijken in de praktijk te strikt. Vooral in deze huidige situatie. Wij zijn dan ook aangesloten bij het initiatief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) waarbij suggesties zijn gedaan om btw-druk zoveel mogelijk te voorkomen. Klik hier voor de brief van het NOB. Wij zullen u via dit kanaal hier graag over op de hoogte houden.

Naast dit initiatief menen wij dat de btw-wetgeving ruimte geeft voor een meer flexibele toepassing van het huidige beleid van het Ministerie van Financiën. Wordt u geconfronteerd met of maakt u zich zorgen over ongewenste btw-druk, neemt u dan gerust contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur. State of the Union: meer zorgbevoegdheden voor Brussel

Afgelopen woensdag hield voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie haar eerste ‘State of the Union’-toespraak in het Europees Parlement. Von... lees meer

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

Op 17 september 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd. lees meer
Prinsjesdag 2020 Belastingplan 2021 Real Estate

Wijziging tarieven overdrachtsbelasting

Onderdeel van de verwachte fiscale maatregelen bekend zullen worden is een wijziging in de tarieven van de overdrachtsbelasting. lees meer