You are here:
30 maart 2020 / artikel

Samenwerken in tijden van COVID-19

Ziekenhuizen, zorginstellingen en anderen willen in deze tijden samenwerken. Belastingheffingen kunnen daarbij in de weg zitten. Er zijn aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Financiën om deze initiatieven bijvoorbeeld zonder extra btw-druk te kunnen faciliteren.

Het bezweren van de COVID-19 crisis staat voorop. Samenwerken in de zorg kan echter leiden tot (ongewenste) btw-druk. In deze tijden is samenwerken echter broodnodig.

Zaken als het uitlenen van personeel (detachering), bruikleen van elkaars locaties en apparatuur, de levering of donatie van verbruiksmateriaal moeten nu ongehinderd door kunnen gaan.

Het huidige btw-beleid geeft onder omstandigheden ruimte voor samenwerking in de zorg zonder btw. De voorwaarden daarvoor blijken in de praktijk te strikt. Vooral in deze huidige situatie. Wij zijn dan ook aangesloten bij het initiatief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) waarbij suggesties zijn gedaan om btw-druk zoveel mogelijk te voorkomen. Klik hier voor de brief van het NOB. Wij zullen u via dit kanaal hier graag over op de hoogte houden.

Naast dit initiatief menen wij dat de btw-wetgeving ruimte geeft voor een meer flexibele toepassing van het huidige beleid van het Ministerie van Financiën. Wordt u geconfronteerd met of maakt u zich zorgen over ongewenste btw-druk, neemt u dan gerust contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur. Commissarissen en commissieleden geen btw-ondernemer

In juni 2019 oordeelde de Europese rechter dat een commissaris geen btw-ondernemer is. lees meer

Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Btw-tegenvaller voor projectontwikkelaars

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest gewezen. lees meer