You are here:
25 november 2020 / artikel

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's

Om als “Zorg-BV” voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting in aanmerking te komen dienen de statuten mogelijk te worden aangepast in lijn met de overgangsregeling uit het besluit van de staatssecretaris van Financiën. U heeft nog tot en met 31 december 2020 om dit op orde te brengen.

Op 20 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin voor het eerst beleid is ingenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor zogenoemde "Zorg-BV’s" (dit besluit is op 25 november 2019 op een beperkt aantal onderdelen verduidelijkt). Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons artikel 'nieuw besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting'.

In het voornoemde besluit keurt de staatssecretaris goed dat de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting niet beperkt is tot stichtingen, maar ook kan worden toegepast door bv’s. Echter, de staatssecretaris stelt aan deze Zorg-BV’s nieuwe, stringentere, voorwaarden dan wettelijk is vereist. Deze additionele voorwaarden houden, kort gezegd, in dat de aandelen van de Zorg-BV (in)direct in handen zijn van een kwalificerende aandeelhouder én dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de statuten van de Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) (o.a. op het gebied van governance en winstbestemming).

Om de statuten in orde te maken, is een overgangsregeling getroffen tot en met 31 december 2020. Voor zover dit nog niet is gebeurd, doen wij hierbij nogmaals een oproep om de statuten van de betreffende Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) te beoordelen. Wij zijn u daarmee uiteraard graag van dienst.Hoge Raad oordeelt over toepassing fiscale bedrijfsopvolgingsregeling bij vastgoedexploitatie

Hoge Raad oordeelt over toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad bevestigt dat eerst moet worden beoordeeld of de verhuuractiviteiten tezamen met andere activiteiten één onderneming vormen lees meer
Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Weg met zwerfafval: statiegeld op blikjes

Het is al bekend dat in de strijd tegen zwerfafval per 1 juli 2021 op alle plastic flesjes onder de 1 liter 15 cent statiegeld wordt ingevoerd. lees meer
Varkens-in-nood (II)

Bestuursrechter verruimt toegang in procedures

Varkens-in-nood (II): Nederlandse bestuursrechter verruimt toegang in omgevingsrechtelijk procedures. lees meer