You are here:
25 november 2020 / artikel

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's

Om als “Zorg-BV” voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting in aanmerking te komen dienen de statuten mogelijk te worden aangepast in lijn met de overgangsregeling uit het besluit van de staatssecretaris van Financiën. U heeft nog tot en met 31 december 2020 om dit op orde te brengen.

Op 20 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin voor het eerst beleid is ingenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor zogenoemde "Zorg-BV’s" (dit besluit is op 25 november 2019 op een beperkt aantal onderdelen verduidelijkt). Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons artikel 'nieuw besluit zorgvrijstelling vennootschapsbelasting'.

In het voornoemde besluit keurt de staatssecretaris goed dat de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting niet beperkt is tot stichtingen, maar ook kan worden toegepast door bv’s. Echter, de staatssecretaris stelt aan deze Zorg-BV’s nieuwe, stringentere, voorwaarden dan wettelijk is vereist. Deze additionele voorwaarden houden, kort gezegd, in dat de aandelen van de Zorg-BV (in)direct in handen zijn van een kwalificerende aandeelhouder én dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de statuten van de Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) (o.a. op het gebied van governance en winstbestemming).

Om de statuten in orde te maken, is een overgangsregeling getroffen tot en met 31 december 2020. Voor zover dit nog niet is gebeurd, doen wij hierbij nogmaals een oproep om de statuten van de betreffende Zorg-BV (en eventueel de statuten van de kwalificerende aandeelhouder) te beoordelen. Wij zijn u daarmee uiteraard graag van dienst.Trend van toenemend aantal indirecte vastgoedtransacties

Trend van toenemend aantal indirecte vastgoedtransacties en de essentiële rol van de notaris. lees meer
Blik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Blik op 2021 voor het Nederlandse familiebedrijf

Graag kijken wij met u vooruit naar wat 2021 het Nederlandse familiebedrijf gaat brengen op fiscaal en civiel-juridisch vlak. lees meer

Vermaat Groep B.V. koopt 44 La Place Restaurants

Loyens & Loeff adviseert Vermaat Groep B.V. bij de verkrijging van 44 La Place restaurants in eigendom van Jumbo Groep Holding B.V. lees meer