You are here:
17 april 2019 / artikel

Q&A Werken in het buitenland 2019

Een gids voor werkgevers en hun internationale werknemers.

Een van uw werknemers gaat voor korte of lange tijd in het buitenland werken. Misschien gaat hij zelfs, al dan niet met gezin, verhuizen naar het nieuwe werkland. Onze ervaring is dat dit bij u als werkgever de nodige vragen zal oproepen, zoals:

  • moet ik de werknemer een ander contract geven?
  • welk arbeidsrecht wordt van toepassing?
  • moet ik Nederlandse loonbelasting blijven inhouden?
  • kan de werknemer zijn Nederlandse zorgverzekering aanhouden?
  • kan de werknemer pensioen blijven opbouwen in Nederland?

Ook uw werknemer zal vragen hebben, zoals:

  • krijg ik nog belasting terug over de renteaftrek voor mijn huis als mijn salaris niet meer in Nederland wordt belast?
  • moet ik in Nederland nog belasting betalen over bedragen op bankrekeningen en de waarde van beleggingen als ik emigreer?
  • moet ik mijn zorgverzekering aanhouden? Heb ik nog recht op kinderbijslag?
  • kan ik mijn auto zonder problemen meenemen naar het buitenland?
  • moet ik mijn testament aanpassen als ik in het buitenland ga wonen?

Genoemde vragen zijn slechts enkele van de vele vragen waarop in onze totaal vernieuwde gids ‘Werken in het buitenland’ – in afzonderlijke gedeelten voor werkgever en werknemer – uitgebreid wordt ingegaan. 

Voor veel van de behandelde onderwerpen is de regelgeving zeer gedetailleerd en is het niet mogelijk om in deze gids alles toe te lichten. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat u en uw werknemer na het lezen van deze gids nog vragen hebben. Wij zullen uw vragen graag beantwoorden en nadere toelichting geven op de specifieke onderwerpen die voor u van belang zijn.

Bestel uw eigen exemplaar

De gids is als pdf via onderstaande link eenvoudig te bestellen:

Bestel pdf-versieWet conditionele eindafrekening dividendbelasting gepubliceerd

GroenLinks heeft het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer lees meer

Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer