01 april 2020 / nieuws

Q&A Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) gepubliceerd.

Wat is het doel van de NOW?

Het doel van de NOW is het voorkomen van werkloosheid, die wordt veroorzaakt door acute terugval in de omzet ten gevolge van buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren (zoals het Coronavirus), voor zover de omzet hierdoor daalt met ten minste 20%.

Lees hier onze Q&A, waarin de belangrijkste aspecten van deze regeling in hoofdlijnen aan bod komen.

Download hier de pdf-versie

Op 1 mei 2020 kondigde de minister aan de NOW regeling op een aantal punten te wijzigen. Deze wijzigingen zijn op 5 mei 2020 in werking getreden. Graag verwijzen wij u naar dit document waarin het nieuwe artikel 6a NOW wordt toegelicht en nader wordt ingegaan op een aantal kernbegrippen.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer