You are here:
16 december 2021 / nieuws

Q&A NOW-5

Op 26 november 2021 heeft het kabinet de Vijfde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5) aangekondigd. De NOW-5 kan vanaf 13 december 2021 worden aangevraagd. In deze Q&A komen de belangrijkste aspecten van de NOW-5 op hoofdlijnen aan bod.

Q&A NOW-5

In de Q&A komen de belangrijkste aspecten van de NOW-5 aan bod. Klik hier om het pdf-bestand ‘Q&A Vijfde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5)’ te downloaden of lees het hieronder.

 Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. lees meer

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn

Om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren is de Europese Klokkenluisersrichtlijn geïntroduceerd. lees meer
Verlenging afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Verlenging afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

Nederland heeft overeenstemming bereikt over verlenging van de overeenkomsten over de belastingheffing van grenswerkers die thuiswerken lees meer