You are here:
29 juni 2020 / artikel

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 90% van de loonkosten in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020.

Download de pdf-versie hier.

Werkgevers dienen tijdens de subsidieperiode het salaris van de werknemers volledig door te betalen. De NOW 2.0 staat open voor zowel werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd als werkgevers die hierop geen beroep hebben gedaan. Hoewel de NOW 2.0 voortbouwt op de NOW 1.0, is in de NOW 2.0 een aantal elementen toegevoegd of gewijzigd. In deze Q&A komen de belangrijkste aspecten van de NOW 2.0 in hoofdlijnen aan bod.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer