You are here:
15 september 2016

Privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscale aspecten van bouwen in Nederland

Het bouwrecht in Nederland is volop in beweging en er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk aan de gang. Herontwikkeling van bestaande gebouwen en verduurzaming van vastgoed zijn interessante trends, die zich naar onze verwachting de komende jaren zullen doorzetten.

De bouwprojecten en de markt(partijen) vragen om innovatie, zowel op technisch vlak als qua contractering. Ook volgen wijzigingen in de regelgeving en nieuwe regelgeving, mede vanuit Europa, elkaar in rap tempo op. En op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied zullen opdrachtgevers en zelfs kopers van te realiseren vastgoedobjecten zich bewust moeten zijn van mogelijke risico’s van inleners- en ketenaansprakelijkheden.

Gebundeld in het boek ‘Bouwen in Nederland’ 

De juridische en fiscale aspecten van deze ontwikkelingen vereisen uw en onze volle aandacht. Daarom hebben wij, diverse Loyens & Loeff advocaten, fiscalisten en notarissen binnen verschillende disciplines, onze expertise en ervaringen gebundeld in het boek ‘Bouwen in Nederland’.

Hieronder vindt u de onderwerpen die behandeld worden:

 • Wettelijke regelingen voor bouwcontracten
 • Gangbare bouwcontracten
 • Internationale bouwpraktijk
 • Samenwerkingen bij projectontwikkeling
 • Publiek-private samenwerking
 • Regels van aanbesteding en staatssteun
 • Projectfinanciering
 • Verzekeringen voor bouwrisico’s
 • Bestuursrechtelijke aspecten van bouwen
 • Duurzaam bouwen
 • Heffing van btw en overdrachtsbelasting
 • Inleners- en ketenaansprakelijkheid
 • Beslechting van bouwgeschillen

Boek bestellen

Wilt u meer lezen over de diverse juridische en fiscale aspecten waarmee u in de bouw- en projectontwikkelingspraktijk geconfronteerd kunt worden? Bestel dan een hardcopy-versie, pdf of ePub door een mail te sturen naar naar communication@loyensloeff.com. Hieronder kunt u het boek inzien.

Contact

Wilt u een van onze bouwrechtteamleden spreken? Neem dan rechtstreeks contact op met een van onze specialisten. U kunt ons ook een e-mail sturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.Eindejaar aandachtspunten Nederlands vastgoed

Deze bijdrage attendeert u op een aantal belangrijke aandachtspunten vanuit fiscaal en juridisch perspectief voor de Nederlandse vastgoedpraktijk. lees meer

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel “Wet transparantie maatschappelijke organisaties” (het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer

Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer