You are here:
16 september 2020 / nieuws

Prinsjesdag: voorgestelde maatregelen energieheffingen

De tijdens Prinsjesdag 2020 ingediende wetsvoorstellen bevatten een aantal maatregelen rondom energieheffingen. Wij zetten deze kort op een rij.

Prinsjesdag 2020 Belastingplan 2021 Energy

Download hier de pdf-versie.

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

Het wetsvoorstel CO2-heffing industrie introduceert een heffing op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Het wetsvoorstel komt grotendeels overeen met het ter consultatie gepubliceerd voorstel. Wij verwijzen naar ons eerdere nieuwsbericht daarover.

In een separaat nieuwsbericht zullen wij op korte termijn verder aandacht besteden aan de CO2-heffing industrie.

Afschaffen Postcoderoosregeling

De Postcoderoosregeling wordt per 2021 afgeschaft en vervangen door een specifieke subsidieregeling voor energiecoöperaties en VvE’s. De subsidieregeling beoogt beter aan te sluiten bij de werkelijke kosten. Wel blijft bij de subsidieregeling ook de “postcoderoos” van belang om het lokale karakter te waarborgen. Voor bestaande projecten geldt een overgangsperiode van 15 jaar.

Regeling walstroom

Voor walstroom (stroom die van land wordt geleverd aan afgemeerde schepen) geldt vanaf volgend jaar een verlaagd tarief van €0,05 cent per kWh en een vrijstelling van ODE (Opslag Duurzame Energie). De regeling beoogt het gebruik van generatoren te verminderen. De walstroominstallatie moet wel beschikken over een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet.

Verlenging regeling verlaagd tarief laadpalen

Per 2017 geldt een verlaagd tarief in de energiebelasting en een vrijstelling van ODE voor elektriciteit geleverd aan (openbare) laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het elektriciteitsnet. In principe zou deze regeling per 1 januari 2021 vervallen, maar voorgesteld wordt om de regeling nog twee jaar te verlengen tot 1 januari 2023.

Verhoging ODE-tarieven en belastingvermindering energiebelasting

De ODE-tarieven worden in 2021 en 2022 verder verhoogd in alle schijven voor zowel gas als elektriciteit. Om huishoudens tegemoet te komen, wordt de belastingvermindering in 2021 en 2022 verhoogd met €5,40 en €1,00.

Ten slotte willen wij nog noemen dat fiscale stimulering wordt geïntroduceerd voor auto’s met zonnepanelen (in de vorm van een korting op de bijtelling), in aanvulling op waterstofauto’s. Daarnaast heeft de Staatssecretaris op 12 juni al laten weten dat de oplossing voor dubbele energiebelasting bij batterijopslag niet per 2021 kan worden ingevoerd.  

Meer informatie? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met ons Energy Team.


energy-update-september2020.jpg

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. lees meer

GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer