You are here:
18 september 2018 / nieuws

Prinsjesdag 2018: Indirecte belastingen

Vandaag heeft de regering het Belastingplan 2019 en aanverwante wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer.

European Commission scrutinises competition issues in bank loan syndication

Een aantal onderdelen van deze wetsvoorstellen zijn mogelijk relevant voor u:

  1. Verhoging verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%
  2. Uitbreiding btw-sportvrijstelling
  3. Implementatie E-commerce Richtlijn
  4. Modernisering kleineondernemersregeling 

Wij merken hierbij op dat de diverse onderdelen nog kunnen worden gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling.

1. Verhoging verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% 

Het verlaagde btw-tarief van 6% wordt op 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Het verlaagde btw-tarief is onder andere van toepassing op de levering van levensmiddelen, medicijnen, arbeidsintensieve diensten, kunst en cultuur diensten, hotel- en campingverblijf en boeken. Voor leveringen van goederen en diensten die ná 31 december 2018 worden verricht, maar waarvoor de vergoeding wel reeds dit jaar door de klant is betaald, blijft het 6%-tarief gehandhaafd en hoeft er géén 3% extra afgedragen te worden in 2019. Daarvoor is wel vereist dat duidelijk is bepaald waaruit de toekomstige levering van goederen of diensten bestaat.

2. Uitbreiding btw-sportvrijstelling 

De btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd. De verruiming heeft tot gevolg dat de exploitatie van sportaccommodaties voortaan is vrijgesteld van btw. Dit heeft voor veel gemeenten en sportorganisaties verstrekkende financiële gevolgen, omdat btw op investeringen en kosten vanaf 1 januari 2019 niet meer van de Belastingdienst kan worden teruggevraagd (in plaats daarvan kan subsidie worden aangevraagd). Eén uitzondering geldt voor btw in verband met koop-/aannemingsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2019 en waarbij de bouw ook voor die datum is aangevangen. In dat geval mag de btw wél worden teruggevraagd. Op het verleden wordt niet teruggekomen: een eenmaal verleende btw-teruggaaf hoeft niet aan de Belastingdienst te worden terugbetaald.

Wilt u hierover meer weten? Meld u hier dan nog snel aan voor het seminar dat wij op 25 september 2018 over dit onderwerp organiseren!

3. Implementatie E-commerce Richtlijn 

Een aantal onderdelen van de richtlijn voor elektronische handel (E-commerce Richtlijn) wordt op 1 januari 2019 overgenomen in de Nederlandse wet. De nieuwe regels zorgen voor een administratieve lastenverlichting voor ondernemers die grensoverschrijdend digitale diensten verrichten. Zo worden onder meer de factureringsregels sterk vereenvoudigd en kunnen kleinere ondernemers onder voorwaarden volstaan met het doen van één geconsolideerde btw-aangifte. Ook ondernemers buiten de EU kunnen op een vereenvoudigde wijze btw-aangifte doen.

4. Modernisering kleineondernemersregeling 

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal essentiële punten gewijzigd. De grootste wijziging houdt verband met de mogelijkheid dat ook rechtspersonen gebruik kunnen maken van de KOR. Ondernemers die gebruik maken van de KOR worden ontheven van de verplichting tot het doen van btw-aangifte en kunnen volstaan met een vereenvoudigde btw-administratie. Om gebruik te kunnen maken van de KOR geldt straks een omzetdrempel van € 20.000 per kalenderjaar. Er wordt dus niet langer gekeken naar het saldo van de verschuldigde btw.

Contact

Mocht u vragen hebben over onderdelen van de ingediende wetsvoorstellen, neemt u dan gerust contact op met uw vaste adviseur van het Loyens & Loeff Indirect Tax team.

Wij informeren u graag over de consequenties van deze voorgestelde wetgeving voor uw organisatie.


Commissarissen en commissieleden geen btw-ondernemer

In juni 2019 oordeelde de Europese rechter dat een commissaris geen btw-ondernemer is. lees meer

Btw-tegenvaller voor projectontwikkelaars

De Hoge Raad heeft op 15 mei 2020 een voor de vastgoedpraktijk belangrijk arrest gewezen. lees meer

Pensioenfonds met CDC-pensioenregeling

Geen btw-vrijstelling als vermogensbeheerdiensten worden verricht aan een ondernemingspensioenfonds dat een CDC-pensioenregeling uitvoert. lees meer