You are here:
08 maart 2018 / nieuws

Opvallende groei internationale transacties op Nederlandse zorgmarkt

Het afgelopen jaar kent een recordaantal internationale overnames in de Nederlandse zorgsector, zo blijkt uit de publicatie van fusie- en overnameadviseur Boer en Croon Corporate Finance (BCCF).

Het onderzoek van BCCF richt zich op fusies en overnames van ondernemingen actief op het gebied van zorgverlening (thuiszorg / GGZ / ziekenhuizen) en toeleveranciers (o.a. leveranciers op het gebied van medische technologie en hulpmiddelen en dienstverleners op het gebied van IT en laboratoriumonderzoek), met een omzet boven de 5 miljoen euro. Opvallend is dat het totaal aantal fusies en overnames met betrekking tot deze categorieën ondernemingen is gestegen naar het hoogste aantal sinds 2008 – en dat het aantal internationale kopers sterk is toegenomen (zie tabel 1).

 

 

Tabel 1: Transacties door internationale kopers (bron: BCCF 2018)

 

De reden voor deze trend is volgens het onderzoek tweeledig. Enerzijds zijn er veel internationale kopers met een actieve overnameagenda, anderzijds wordt Nederland internationaal gezien als een voorloper op het gebied van zorginnovatie en kent het een sterk zorgsysteem.

Opvallende trends binnen de categorieën

Met name op het gebied van ondernemingen in de categorieën dienstverlening en toelevering is een stijging in het aantal transacties te zien. Opvallend is verder dat het aantal overnames van zorginstellingen juist is gedaald – van 43 overnames in 2016 tot 20 in het afgelopen jaar. Dit heeft vooral te maken met discussies omtrent de wet- en regelgeving die geldt voor zorginstellingen.

Verwachtingen 2018

Verwacht wordt dat de hoge transactie-activiteit in 2018 zal aanhouden. Nederlandse zorgondernemingen blijven ook in 2018 interessant voor internationale kopers en private equity bedrijven hebben nog relatief veel fondsen over om te investeren. Aangezien het aantal geschikte transacties in verband met eisen aan omvang en focus schaars zal zijn, wordt verwacht dat het aantal transacties door private equity partijen in 2018 rond de 25 zal uitkomen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of advies over een (mogelijke) fusie of overname? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur, met Frank Leijdesdorff of Vivian den Bakker.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits

 

 

 Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed te laten (her)taxeren

Zorginstellingen staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de wijze waarop hun vastgoed wordt gewaardeerd. lees meer
Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema

Nordian Capital verkoopt IGS GeboJagema aan Smile Invest

Loyens & Loeff adviseerde Nordian Capital bij de verkoop van IGS GeboJagema, lees meer

Investering door Triton in Bergman Clinics

De familie Malenstein en NPM Capital hebben overeenstemming bereikt over de voorgenomen investering door Triton in Bergman Clinics. lees meer