You are here:
22 februari 2018 / nieuws

Onwetendheid over gevolgen nieuwe privacywetgeving in de zorg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze regelgeving heeft onder andere grote gevolgen voor gegevensverwerking in de zorg.

graphics

Toch blijkt uit onderzoek van KPMG blijkt dat 82% van de Nederlanders niet op de hoogte is van de nieuwe privacy wetgeving.

Volgens KPMG is de omgang met (bijzondere) persoonsgegevens door zorginstellingen een van de meest besproken privacyvraagstukken. Uit het jaarverslag 2016 van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd in mei 2017, blijkt ook dat de meeste datalekken – namelijk bijna 30% van de in 2016 5700 ontvangen meldingen – afkomstig zijn uit de zorgsector. Echter maakt maar een klein gedeelte van de Nederlandse bevolking (28%) zich zorgen over de privacy van hun medische persoonsgegevens, ondanks dat 66% van de ondervraagden het elektronisch patiëntendossier zou aanmerken als bijzondere (extra gevoelige) persoonsgegevens.

Volgens KPMG wordt deze onverschilligheid veroorzaakt door onwetendheid. Zo weet 35% niet wie het elektronisch patiëntdossier mag inzien en heeft het grootste gedeelte van de Nederlanders (90%) nog nooit hun eigen patiëntdossier ingezien.

De invoer van de nieuwe Verordening heeft gevolgen voor zowel patiënten als zorginstellingen. De AVG geeft patiënten onder meer het recht op vergetelheid van hun persoonsgegevens, het recht op inzage en het recht om een overzicht van hun persoonsgegevens te ontvangen. Organisaties worden onder meer verplicht tot het documenteren van hun gegevensverwerkingen, het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming en de boetes bij overtreding zijn aanzienlijk verhoogd. De verwerking van persoonsgegevens door zorginstellingen moet hierop worden aangepast.

De registeropleiding Compliance Officer in de Zorg, gefaciliteerd door Loyens & Loeff, onderwijst onder andere over de gevolgen van de nieuwe privacy wetgeving voor zorginstellingen. Wilt u een cursusdag bijwonen of heeft u vragen over de gevolgen van de nieuwe wetgeving? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of Mahboebeh Alipour en/of Joanne Zaaijer.

 

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits


Verschillende maatregelen energiebelasting

Overzicht van de aankomende fiscale wetgeving dit jaar en de elementen die het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar verwachting zal bevatten. lees meer

Nieuwe Btw-noodmaatregelen in tijden van COVID-19

Tijdelijke corona noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg. lees meer

Belemmeringen in de strijd tegen COVID-19

De deur op een kier voor aanpassing van eisen voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen? lees meer