You are here:
06 mei 2019 / nieuws

NZa gaat actief zbc’s controleren

De Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) heeft aangekondigd dat zij de komende weken gaat controleren of zelfstandige behandelcentra (zbc’s) correct registreren en declareren.

Trade Secrets: Belgium on its way to compliance

Gelet op de mogelijke consequenties, is het aan te raden dat zbc’s juridische bijstand inschakelen als de NZa (onverwacht) op de stoep staat.

In haar persbericht (link) staat dat de NZa (naar aanleiding van ontvangen signalen en eigen onderzoek) vermoedt dat een aantal zbc’s onjuiste rekeningen verstuurt. De NZa noemt concreet de volgende situaties die zij kan onderzoeken:

  • meer zorg in rekening brengen dan daadwerkelijk is geleverd;
  • het versturen van meerdere rekeningen ten aanzien van dezelfde behandeling; en
  • het declareren van onverzekerde zorg als verzekerde zorg.

De NZa kondigt aan dat zij de komende weken een aantal controles zal uitvoeren bij zbc’s. Bovendien zal de NZa in gesprek gaan met een aantal zbc’s waarvan zij vermoedt dat er sprake is van registratiefouten zonder grote financiële gevolgen.

Een overtreding van registratie- en/of declaratieregels kan verschillende consequenties hebben. Naast het boeterisico voor de zorgonderneming en/of haar bestuurders, kan een overtreding tevens leiden tot reputatieschade en schadeclaims van benadeelden.

Loyens & Loeff beschikt over een groot Zorgteam met veel praktijkervaring in het begeleiden van zorgondernemingen in dergelijke onderzoekstrajecten. Wij raden zbc’s bovendien aan om (in afwachting van juridische bijstand) ons stappenplan (link) te volgen bij een onverwachte inval van de NZa.

NZa (onverwacht) op de stoep? Bel ons direct op +31 20 578 56 14!

Meer informatie? Neem gerust contact op met Marc Wiggers, Mark Brabers of uw vaste Loyens & Loeff adviseur. 
Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.