You are here:
13 augustus 2021 / deal

Northern Data koopt de Nederlands cryptominer Decentric Europe voor 365 miljoen euro

Loyens & Loeff heeft Northern Data, een toonaangevende infrastructuurleverancier voor HPC-toepassingen en Bitcoin-mijnbouw, geassisteerd bij de overname van de Nederlandse cryptominer Decentric Europe voor een koopprijs van 365 miljoen euro.

Northern Data acquires the Dutch cryptomining company Decentric Europe for 365 million euro


Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer

Wetsvoorstel evenwichtigere man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen' aangenomen door de Eerste Kamer. lees meer

Bastiaan Kemp lid van Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Deze commissie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving omtrent vennootschaps- en ondernemingsrecht en financieel recht. lees meer