You are here:
08 januari 2020 / nieuws

Investing in real estate in the Netherlands 2019

In deze 5e editie van het boek Investing in real estate in the Netherlands vindt u een overzicht van alle relevante juridische, fiscale en notariële aspecten van vastgoedinvesteringen in Nederland.

Investing in real estate

Dit boek is bedoeld voor degenen die overwegen te investeren in vastgoed naar Nederlands recht. Het richt zich niet alleen op buitenlandse professionele investeerders, maar ook op financiers, adviseurs of vermogende particulieren.

Op dit moment wordt zowel commercieel vastgoed als woningvastgoed beschouwd als een solide en rendabele investering. Er wordt in deze editie daarom meer aandacht besteed aan de juridische aspecten van woningvastgoed.

Daarnaast zien we dat investeerders steeds vaker kiezen voor een aandelentransactie in plaats van een asset transactie. Dergelijke aandelentransacties gebeuren vaak op basis van vreemd vermogen. Dit resulteert in (fiscaal) complexere transacties. Ook dit komt aan bod in deze nieuwe editie.

U vindt in het boek een bespreking van de volgende onderwerpen:

  • Real estate as an investment category
  • Some civil aspects of real estate
  • Real estate finance
  • Spatial planning & environment
  • Corporations and partnerships
  • Regulatory aspects of real estate investment institutions
  • Privacy and real estate
  • Taxation of real estate

Wilt u graag een exemplaar?

Mail dan naar communication@loyensloeff.com. Gelieve aan te geven of u een digitaal exemplaar of een gedrukt exemplaar wenst.

Contact

Mocht u in contact willen komen met een van onze teamleden, bel dan gerust een van onze specialisten. U kunt ons ook een email sturen waarop wij snel zullen reageren.


real-estate-2020-newsletter.jpg

Nieuw wetsvoorstel “WHOA”: huurder in nood

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. lees meer

Differentiatie overdrachtsbelasting

De wetsvoorstellen voor wijzigingen in overdrachtsbelastingen hebben grote gevolgen voor de woningmarkt. lees meer

Belangrijkste elementen van het Nederlandse UBO-register

Corporate and other legal entities must obtain, maintain and register information about their UBOs in the Dutch UBO register. lees meer