You are here:
15 april 2020 / nieuws

Nieuwe btw-noodmaatregelen om samenwerken in tijden van COVID-19 te faciliteren

Nieuwe tijdelijke noodmaatregelen tegen btw-druk in de zorg!

In het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis zijn twee goedkeuringen ter vermijding van (extra) btw-druk in de zorg opgenomen. Deze zien op de uitlening van zorgpersoneel en het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur.

Eerder berichtten wij u dat samenwerken in de zorg, ook door de strikte voorwaarden rond btw-faciliteiten, kan leiden tot (ongewenste) btw-druk. Het Ministerie van Financiën heeft nu twee tijdelijke goedkeuringen gepubliceerd voor de uitlening van zorgpersoneel en het gratis verstrekken van medische apparatuur en hulpgoederen. Deze goedkeuringen gelden (vooralsnog) voor de periode tussen 16 maart en 16 juni.

Het uitlenen van zorgpersoneel aan zorginstellingen kan zonder btw. Dit zorgpersoneel moet ingezet worden voor de verzorging en verpleging. Als voorwaarde geldt dat alleen de brutoloonkosten vermeerderd met een opslag van maximaal 5% worden berekend. Ook moet de toepassing van de goedkeuring blijken uit de factuur en de administratie. Deze uitlening beïnvloedt verder niet de btw-aftrek van de uitlener.

Ook is nu goedgekeurd dat het gratis verstrekken van medische apparatuur en hupgoederen aan zorginstellingen niet leiden tot btw-nadelen of (extra) btw-druk. De btw op de kosten van dergelijke goederen kunnen als algemene kosten (volgens de normale omzetverhoudingen) worden afgetrokken. Deze goedkeuring geldt alleen voor een aangewezen groep goederen en ook moet weer de toepassing van de goedkeuring blijken uit de factuur en de administratie.

Hoewel de goedkeuringen een goede handreiking zijn voor de sector, lijken de formele voorwaarden zoals vermelding op de factuur praktisch rigide. Ook ontbreekt een goedkeuring voor andere prestaties die momenteel bij de bestrijding van COVID-19 om niet of onder kostprijs worden verricht. Bijvoorbeeld hotel- en vakantieaccommodatie die gratis wordt aangeboden aan zorgpersoneel (en/of hun gezinsleden).

Wij menen dat de regelgeving ruimte geeft voor verdere flexibiliteit bij dergelijke situaties. Wordt u geconfronteerd met of maakt u zich zorgen over ongewenste btw-druk, neemt u dan gerust contact op met ons. Wij denken graag met u mee.e-commerce brochure (NL)

Nieuwe btw-regels e-commerce: bent u voorbereid?

Vanaf 1 juli 2021 treden in heel Europa nieuwe btw-regels in werking op het gebied van e-commerce. lees meer
Goederenhotel vastgoed arrest

Verkrijging self-storage BV belast met overdrachtsbelasting?

Helaas is nog niet duidelijk of bij de verkrijging van alle aandelen in een BV met een ‘self-storage’ bedrijf overdrachtsbelasting is verschuldigd. lees meer
Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed te laten (her)taxeren

Zorginstellingen staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de wijze waarop hun vastgoed wordt gewaardeerd. lees meer