You are here:
01 september 2020 / nieuws

Nieuw steun- en herstelpakket: verlenging NOW en fiscale maatregelen

Op 28 augustus 2020 hebben de verantwoordelijke ministers bij Kamerbrief het nieuwe steun- en herstelpakket bekend gemaakt.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de aangekondigde verlenging van de NOW en de belangrijkste aangekondigde fiscale maatregelen, zoals opgenomen in deze Kamerbrief.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over het 'Steun-en herstelpakket: verlenging NOW en fiscale maatregelen' of lees het hieronder,Toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Reminder aanpassing statuten in verband met toepassing zorgvrijstelling vennootschapsbelasting voor Zorg-BV's. lees meer

V&A Belastingdienst

Verschuiving ten aanzien van verdeling van heffingsrechten en sociale zekerheid als gevolg door fiscale maatregelen en de gevolgen van thuiswerken. lees meer

Wijzigen van pensioenregeling

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een onvoorwaardelijke toeslagregeling niet is te wijzigen zonder de instemming van de deelnemers. lees meer