Nico van Dijk
Senior associate - Belastingadviseur

Nico van Dijk

Nico van Dijk, belastingadviseur, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht.

Over Nico van Dijk

Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende sociale zekerheid (expats). Hij adviseert werkgevers en hun werknemers over de toepasselijke sociale verzekeringswetgeving in geval van uitzending vanuit Nederland naar het buitenland en omgekeerd. Hij adviseert over de vergunningsplicht voor werkgevers en werknemers inzake de arbeidsmigranten- en kennismigrantenregeling.