You are here:
21 december 2020 / nieuws

Genoteerd - Nederlandse bronheffingen: recente ontwikkelingen

In deze editie van Genoteerd zetten we de belangrijkste elementen uiteen van de Nederlandse bronbelasting op rente- en royaltybetalingen vanaf 1 januari 2021 (voor dividenden vanaf 2024) en de voorgestelde “exitheffing” voor bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties.

2020 is een interessant jaar geweest voor Nederland in het kader van bronbelastingen. Het wetsvoorstel voor de bronbelasting op rente en royalty's zal met ingang van 1 januari 2021 in werking treden, er is een conditionele bronbelasting op dividenden aangekondigd vanaf 2024 en een Tweede Kamerlid heeft voorgesteld om voor bepaalde grensoverschrijdende reorganisaties een "exitheffing" in de dividendbelasting in te voeren.

De Nederlandse regering heeft zich hierbij met name gericht op betalingen van Nederlandse entiteiten aan entiteiten gevestigd in (vermeende) belastingparadijzen. Of dergelijke entiteiten "substance" hebben, is voor de bronbelasting op rente en royalty's en de voorgestelde conditionele bronbelasting op dividenden niet relevant. Dit laat zien dat Nederland geldstromen naar belastingparadijzen simpelweg wenst beëindigen, ongeacht of de betalingen voor bedrijfsdoeleinden worden gedaan.

In deze editie van Genoteerd worden, mede aan de hand van casus en vraagstukken uit de praktijk, de in werking tredende en voorgestelde Nederlandse bronbelastingen op hoofdlijnen uiteengezet. De verschillende deelonderwerpen worden telkens afgesloten met enkele praktische conclusies en aandachtspunten.

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden over 'Nederlandse bronheffingen: recente ontwikkelingen' of lees het hieronder.Grote ondernemingen kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

Grote ondernemingen kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen

Op vrijdag 7 mei 2021 is de regeling tot openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor grote ondernemingen gepubliceerd in de Staatscourant. lees meer
Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt

Beleid over btw-positie verduidelijkt

Bent u lid van een raad van commissarissen, raad van toezicht of commissie? Dan bent u in de meeste gevallen geen btw-ondernemer. lees meer
FOBPW Nieuwsbrief 7 mei 2021

Hoge Raad: beperkte gemeenschap is geen schenking

De Hoge Raad heeft op 7 mei 2021 uitspraak gedaan in een voor de estateplanningspraktijk belangrijke zaak. lees meer