You are here:
11 juli 2019 / nieuws

Meldplicht voor buitenlandse dienstverrichters die naar Nederland komen

Binnenkort treedt de meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking.

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Op welk precieze datum de meldingsplicht gaat gelden, is niet bekend. De meldplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters verplicht zullen zijn om een melding te doen aan de Nederlandse overheid alvorens zij een dienst komen verrichten. Mogelijk heeft dit ook voor u(w) onderneming gevolgen. Wij kunnen ons zo voorstellen dat u vragen heeft over deze notificatieplicht en hebben daarom voor u een Q&A opgesteld. Daarin geven wij u een antwoord op veelgestelde vragen:

U kunt ook de pdf-versie downloaden.Privacy schending toekenning billijke vergoeding

Werkgever heeft werkneemster na ruim 20 jaar dienstverband op staande voet ontslagen vanwege diverse redenen. lees meer

Coronavirus – Q&A – Loonheffingen & Arbeidsrecht

Wij hebben de op dit moment meest gestelde vragen van cliënten op het gebied van arbeidsrecht, pensioen en loonheffingen voor u op een rijtje gezet. lees meer

Coronavirus | Fiscale noodmaatregelen bedrijfsleven

De Nederlandse noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronavirus zijn de afgelopen periode vormgegeven. lees meer