You are here:
11 juli 2019 / nieuws

Meldplicht voor buitenlandse dienstverrichters die naar Nederland komen

Binnenkort treedt de meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking.

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Op welk precieze datum de meldingsplicht gaat gelden, is niet bekend. De meldplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters verplicht zullen zijn om een melding te doen aan de Nederlandse overheid alvorens zij een dienst komen verrichten. Mogelijk heeft dit ook voor u(w) onderneming gevolgen. Wij kunnen ons zo voorstellen dat u vragen heeft over deze notificatieplicht en hebben daarom voor u een Q&A opgesteld. Daarin geven wij u een antwoord op veelgestelde vragen:

U kunt ook de pdf-versie downloaden.De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).... lees meer

Loyens & Loeff adviseerde DeGiro B.V. bij overname door flatex AG

DeGiro B.V., in Nederland gevestigde onderneming en professionele broker, wordt overgenomen door flatex AG, een beursgenoteerde Duitse onderneming. lees meer