You are here:
11 juli 2019 / nieuws

Meldplicht voor buitenlandse dienstverrichters die naar Nederland komen

Binnenkort treedt de meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking.

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Op welk precieze datum de meldingsplicht gaat gelden, is niet bekend. De meldplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters verplicht zullen zijn om een melding te doen aan de Nederlandse overheid alvorens zij een dienst komen verrichten. Mogelijk heeft dit ook voor u(w) onderneming gevolgen. Wij kunnen ons zo voorstellen dat u vragen heeft over deze notificatieplicht en hebben daarom voor u een Q&A opgesteld. Daarin geven wij u een antwoord op veelgestelde vragen:

U kunt ook de pdf-versie downloaden.Algemene handreiking COVID-19

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben in juni 2020 samen een handreiking opgesteld. lees meer

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer